Ämnen
Priser och konsumtionEnergi

Årsförändringen av det preliminära harmoniserade konsumentprisindexet 5,2 procent i maj 2023

meddelande | Konsumentprisindex 2023, maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet 5,2 procent i maj. I april var årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet 6,3 procent.

Viktiga punkter

  • Enligt preliminära uppgifter var månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet 0,2 % i maj.
  • Den största årsförändringen (11,1 %) i maj var i huvudgrupp 01 livsmedel och alkoholfria drycker.
  • De preliminära uppgifterna revideras efter utgången av statistikmånaden, då datainsamlingen avslutats i sin helhet.

Skillnaderna i harmoniserat konsumentprisindex och konsumentprisindex

Det harmoniserade konsumentprisindexet (HKPI) omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus, fordonsskatt eller fiske- och jaktavgifter. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Indexserie
  • Varor
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Kristiina Nieminen
överaktuarie
029 551 2957
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef