Ämnen
Samhällsekonomi

Produktionen inom samhällsekonomin ökade i mars 2023

meddelande | Konjunkturindikator för produktionen 2023, mars

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för mars 2023 med 1,7 procent från året innan. I mars ökade den säsongrensade produktionen med 1,0 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för februari 2023 ökade enligt de reviderade uppgifterna med 0,1 procent (tidigare 0,4 %) från februari året innan. Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen minskade med omkring 7,6 procent. Förädlingen ökade med omkring 0,6 procent och tjänsterna med omkring 2,4 procent från mars 2022.

Viktiga punkter

  • Den arbetsdagskorrigerade produktionen för mars 2023 ökade med 1,7 % från året innan.
  • Den säsongrensade bruttonationalprodukten uppskattas ha ökat med ungefär 1,1 % under första kvartalet 2023 jämfört med föregående kvartal.
  • Antalet sysselsatta uppskattas ha ökat med 0,9 % från föregående kvartal.
  • Antalet arbetstimmar uppskattas ha ökat med 1,4 % från föregående kvartal.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
16.05.2023

Förändring av volym i arbetsdagsrensad serie från föregående år, procent

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
16.05.2023

Revideringar i denna statistik

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Bransch
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Eljas Tuomaala
överaktuarie
029 551 2723
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef