Ämnen
Befolkning och samhälle

År 2022 minskade antalet slutbehandlade skuldsaneringsärenden med 2,5 % från året innan

meddelande | Skuldsaneringar 2022

Enligt Statistikcentralen slutbehandlades 4 596 skuldsaneringsärenden i tingsrätterna år 2022, vilket är 2,5 % mindre än året innan. Av de behandlade ärendena var 3 942 ansökningar om skuldsaneringsförfarande.

Viktiga punkter

  • År 2022 fastställdes ett betalningsprogram i 3 444 fall.
  • I de betalningsprogram som fastställdes var den sammanlagda skulden 292 miljoner euro.
  • I de betalningsprogram som fastställdes år 2022 var medianskulden 51 000 euro.
  • Med slutbehandlade skuldsaneringsärenden avses i skuldsaneringsstatistik ärenden som har behandlats i tingsrätt och som tingsrätten gett ett avgörande i.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Tingsrätt
  • Ärendets art
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Sami Fredriksson
överaktuarie
029 551 2696
Ansvarig avdelningschef