Ämnen
Utbildning och forskning

Totalt 7 procent av de studerande avbröt utbildning läsåret 2020/2021

meddelande | Avbrott i utbildningen 2021

Enligt Statistikcentralen avbröt totalt 6,7 procent av de studerande inom examensinriktad utbildning sina studier och fortsatte inte med examensinriktad utbildning läsåret 2020/2021. I gymnasieutbildning för unga var avbrottsprocenten 4,0, i yrkesinriktad grundexamensutbildning 12,6, i yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 7,4 och i universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 5,7.

Viktiga punkter

 • Avbrotten minskade inom yrkesinriktad grundexamensutbildning och ökade något inom de övriga utbildningssektorerna 2020/2021.
 • Inom alla utbildningssektorer avbröt män oftare examensinriktad utbildning än kvinnor.
 • Av alla utbildningssektorer avbröt kvinnorna minst inom hälsovård och välfärd. Män har inte på motsvarande sätt en utbildningssektor där antalet avbrott i sin helhet skulle vara lika lågt.
 • Äldre studerande avbryter studierna oftare än unga.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Utbildningssektor
 • Utbildningslandskap
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningssektor
 • Utbildningskommun
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • examen inom eget utbildningsområde, %
 • Utbildningssektor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • examen inom eget utbildningsområde, %
 • Utbildningssektor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningssektor
 • Utbildningsområden
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Ålder
 • Utbildningssektor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningssektor
 • Utbildningsområde
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Heli Hiltunen
överaktuarie
029 551 3314
Ansvarig avdelningschef