Ämnen
Utbildning och forskning

Avbrott i utbildningen

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över avbrott i utbildningen beskriver avbruten utbildning efter grundskolenivå efter utbildningssektor samt läroanstalt, utbildningsområde och landskap. Uppgifterna framställs genom sammanslagning av flera registermaterial och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Totalt avbröt 6,8 procent av de studerande inom examensinriktad utbildning sina studier och fortsatte inte med examensinriktad utbildning läsåret 2019/2020. Inom den yrkesinriktade grundexamensutbildningen ökade avbrotten med 3,9 procentenheter från året innan. Inom den yrkesinriktade grundexamensu…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
17.03.2022

Avbrott i utbildning som leder till examen i utbildningsområdet inom utbildningssektorn efter kön

Figuren uppdateras automatiskt och du kan ladda ner uppgifterna i den som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
MänKvinnor
Allmänbildande utbildning3,93,3
De pedagogiska områdena6,24,9
De humanistiska och konstnärliga områdena11,19,5
De samhällsvetenskapliga områdena10,56,9
Handel, administration och juridik9,38,6
De naturvetenskapliga områdena12,911,0
Databehandling och kommunikation (IKT)13,113,4
De tekniska områdena11,513,0
Lant- och skogsbruk14,815,5
Hälsovård och välfärd10,48,0
Tjänstebranschen17,616,8
17.03.2022

Avbrott i utbildning som leder till examen inom utbildningssektorn efter kön

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Heli Hiltunen
överaktuarie
029 551 3314

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna