Ämnen
Utbildning och forskning

Avbrott i utbildningen

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över avbrott i utbildningen beskriver avbruten utbildning efter grundskolenivå efter utbildningssektor samt läroanstalt, utbildningsområde och landskap. Uppgifterna framställs genom sammanslagning av flera registermaterial och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Totalt avbröt 6,8 procent av de studerande inom examensinriktad utbildning sina studier och fortsatte inte med examensinriktad utbildning läsåret 2019/2020. Inom den yrkesinriktade grundexamensutbildningen ökade avbrotten med 3,9 procentenheter från året innan. Inom den yrkesinriktade grundexamensu…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Heli Hiltunen
överaktuarie
029 551 3314

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.