Ämnen
Samhällsekonomi

Hushållens sparkvot var negativ under första kvartalet 2023

meddelande | Sektorräkenskaper kvartalsvis 2023, 1:a kvartal

Under januari–mars var hushållens säsongrensade sparkvot på samma nivå som under föregående kvartal. Under januari–mars var sparkvoten -1,8 procent. Konsumtionsutgifterna, som direkt påverkas av den höga inflationen, ökade relativt sett mer än den disponibla inkomsten. Hushållens investeringskvot minskade något från föregående kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Viktiga punkter

  • Företagens säsongrensade vinstkvot sjönk med 1,8 procentenheter från föregående kvartal och var 29,2 %. Företagens investeringskvot var på samma nivå som under föregående kvartal, 29,3 %.
  • De finansiella företagens och försäkringsföretagens säsongrensade förädlingsvärde ökade med 1,2 % och driftsöverskottet med 1,4 % jämfört med föregående kvartal.
  • De offentliga samfundens konsoliderade totalinkomster ökade med 2,4 miljarder euro i löpande priser och de konsoliderade totalutgifterna med 2,2 miljarder euro jämfört med motsvarande kvartal året innan.
  • Hushållens justerade disponibla inkomst ökade med 5,6 % i löpande priser och rensat för prisförändringar minskade den med 1,7 % från motsvarande kvartal året innan.
  • Exporten av varor och tjänster ökade i löpande priser med 6,1 procent och importen minskade med 0,2 procent från motsvarande kvartal året innan.

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Revidering av uppgifter

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Sektor
  • Transaktion
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Sektor
  • Transaktion
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Sektor
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Nata Kivari
överaktuarie
029 551 3361
Ansvarig avdelningschef