Ämnen
Befolkning och samhälle

Antalet personer med ett främmande språk som modersmål ökade med nästan 38 000

meddelande | Befolkningsstruktur 2022

Enligt Statistikcentralen var Finlands officiella folkmängd 5 563 970 i slutet av år 2022. Folkmängden ökade med 15 729 personer under år 2022. Antalet personer med finska, svenska eller samiska som modersmål minskade med 22 221 personer, medan antalet personer med ett främmande språk som modersmål ökade med 37 950 personer, vilket är den största ökningen på minst 40 år. Statistiken omfattar inte ukrainare som fått uppehållstillstånd enligt direktivet om tillfälligt skydd.

Viktiga punkter

 • Nästan en halv miljon personer i Finland har ett främmande språk som modersmål.
 • Var fjärde invånare i Vanda har ett främmande språk som modersmål.
 • Under år 2022 ökade folkmängden i 75 kommuner och minskade i 234 kommuner.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Område
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Ålder
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Ålder
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Ålder
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Ålder
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Ålder
 • Kön
 • Medborgarskap
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Medborgarskap
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Andra medborgarskap
 • Ålder
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Ålder
 • Kön
 • Språk
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Språk
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Ålder
 • Födelseland
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Födelseland
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Härkomst
 • Kön
 • Språk
 • Bakgrundsland
 • Ålder
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Härkomst
 • Ålder
 • Kön
 • Bakgrundsland
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Härkomst
 • Bakgrundsland
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Bakgrundsland
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Religiöst samfund
 • Kön
 • Ålder
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Civilstånd
 • Ålder
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Ålder
 • Civilstånd
 • Språk
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Ålder
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Ålder
 • Kön
 • Område
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Markus Rapo
överaktuarie
029 551 3238
Ansvarig avdelningschef