Ämnen
Befolkning och samhälle

Riksdagsvalet 2023, uppställning av kandidater

databasoffentliggörande | Riksdagsval 2.3.2023

Korrigering

Databastabellen förändrats och översikten korrigerats i Statistiken över Riksdagsvalet
Läs mer om korrigeringen

Ändring

Statistiken över Riksdagsvalet har kompletterats med nya databastabeller
Läs mer om ändringen

I ett databasoffentliggörande publiceras ny information i databastabeller, som finns under rubriken Databastabeller. Offentliggörandet omfattar ingen analystext skriven av en expert. Mera statistikuppgifter inom ramen för denna statistik finns på sidan Riksdagsval under Figurer och Tabeller.

Ändring

Statistiken över Riksdagsvalet har kompletterats med nya databastabeller
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Minna Wallenius
överaktuarie
029 551 2749
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef