Ämnen
Samhällsekonomi

Bytesbalansen var i balans under fjärde kvartalet av 2022

meddelande | Betalningsbalans och utlandsställning 2022, 4:e kvartal

Enligt Statistikcentralen bytesbalansen var i balans under fjärde kvartalet av 2022. Värdet av exporten av varor enligt betalningsbalansen ökade med 12 % från året innan. Värdet av importen av varor för sin del ökade med 11 % från året innan. Varu- och tjänstebalansen visade ett underskott på 0,2 miljarder euro. Kontot för primära inkomster visade ett överskott. Jämfört med föregående kvartal nettoutlandsställningen försvagades.


Huvudpunkter

 • Bytesbalansen var i balans under fjärde kvartalet av 2022.
 • Varu- och tjänstebalansen visade ett underskott på 2,1 miljarder euro.
 • Kontot för primära inkomster visade ett överskott på 0,9 miljarder euro.
 • Nettoutflödet av kapital från Finland till utlandet uppgick till 13,3 miljarder euro.
 • Nettoställningen mot utlandet försvagades jämfört med föregående kvartal.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Betalningsbalanspost
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Sektor
 • Funktionell kategori
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Funktionell kategori
 • Instrument
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sektor
 • Maturitet
 • Funktionell kategori
 • Instrument
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Hanna Björklund
överaktuarie
029 551 3296
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef