Dokumentation för statistiken Timlöner inom den privata sektorn:

Dokumentation som var i kraft 16.8.2022

Statistikexperter

Harri Nummila
överaktuarie
029 551 3235