Ämnen
Arbete, löner och utkomstFöretag

Timlöner inom den privata sektorn

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över timlöner inom den privata sektorn beskriver antalet timavlönade löntagare och lönenivåerna efter kön, ålder, yrkesgrupp och utbildning. Uppgifterna samlas in från flera olika material och kompletteras med Statistikcentralens enkät. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen var medianlönen för ordinarie arbetstid hos timavlönade löntagare inom den privata sektorn 16,8 euro per timme under sista kvartalet 2021. Medellönen för män var 17,3 euro i timmen och för kvinnor 14,0 euro. Den totala lönen för timavlönade inom den privata sektorn, som bl.a. innehåller övertidstillägg, var år 2021 i genomsnitt 18,2 euro per timme, 18,8 euro för män och 15,4 euro för kvinnor.

Läs mer

meddelande | Timlöner inom den privata sektorn 2021

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Harri Nummila
överaktuarie
029 551 3235
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna