Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeMiljö och natur

Skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten

Finlands officiella statistik (FOS)
I statistiken över skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten uppges de årliga arbetsmängderna samt enhets- och totalkostnaderna inom dessa områden. Om avverkningar uppges i statistiken de avverkade arealerna per avverkningssätt. Statistiken sammanställs per arbetsslag, ägargrupp och landskap. Uppgifterna publiceras årligen.

Producent:

Naturresursinstitutet