Gränsintervjuundersökning

Lagts ned:
Gränsintervjuundersökningen är ett projekt som genomförs av Statistikcentralen och Centralen för turistfrämjande och som finansieras gemensamt. Projektet har pågått året om sedan år 1998. Uppgifterna samlas in på de mest livliga gränsövergångsställena i Finland. Föremål för undersökningen är särskilt de turister som bor utomlands. Statistikcentralen använder uppgifterna i gränsintervjuundersökningen för att producera inkomstuppgifterna i resebalansen; Centralen för turistfrämjande använder dem för att följa upp utvecklingen av turismen och för att planera turistmarknadsföringen.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna