Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 21.3.2012

Resorna från utlandet till Finland ökade sommaren 2011

Sommaren 2011, mellan maj och oktober, besökte 4,3 miljoner utländska turister Finland. Antalet resenärer ökade med hela 19 procent från föregående sommarsäsong. Under sommaren använde de utländska resenärerna pengar för totalt över 1 200 miljoner euro i Finland, dvs. två procent mer än sommaren innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens och Centralen för turistfrämjandes gemensamma gränsintervjuundersökning.

Antal utländska resenärer i Finland sommarsäsongerna 2007-2011

Hemvistland År
2007
(1000 pass.)
2008
(1000 pass.)
2009
(1000 pass.)
2010
(1000 pass.)
2011
(1000 pass.)
Förändring 2010-2011,
procent (%)
Alla besökare 3 340 3 491 3 411 3 598 4 265 +19
Ryssland 1 048 1 180 1 159 1 369 1 733 +27
Estland 346 339 386 316 466 +48
Sverige 454 467 468 422 412 -2
Tyskland 236 249 225 244 263 +8
Norge 149 143 130 142 167 +18
Storbritannien 134 128 128 130 126 -3

Det största antalet resenärer kom från Ryssland. Över 1,7 miljoner ryska resenärer besökte Finland, dvs. drygt 40 procent av det totala antalet resenärer. Näst mest resenärer kom från Estland, 466 000 personer. Tredje mest resenärer kom från Sverige, 412 000 personer. Följande i ordningen var Tyskland, Norge och Storbritannien. Antalet resenärer från övriga väsentligaste ursprungsländer ökade betydligt jämfört med året innan, men antalet resenärer från Sverige och Storbritannien minskade något. Av de resenärer som besökte Finland och som var bosatta i utlandet var fyra procent finska medborgare.

Sommaren 2011 var 54 procent av de utländska resenärerna på fritidsresa i Finland. Tretton procent av resenärerna besökte släkt eller vänner. Ungefär en femtedel av resenärerna var på tjänsteresa i Finland. Var tionde utländsk resenär var i Finland på genomresa.

Sommaren 2011 stannade de utländska turisterna i genomsnitt 4,5 nätter i Finland. Flest övernattningar i Finland bokfördes för turister från Estland, Ryssland, Sverige och Tyskland. Av resorna till Finland var 40 procent resor utan övernattning. Dagsresor gjordes mest från Ryssland. Av alla utländska resenärer som övernattade i Finland tog 45 procent in på hotell eller motell. Nästan en fjärdedel av resenärerna övernattade hos släkt eller vänner. Av tjänsteresenärerna övernattade något under 70 procent på hotell eller motell, av fritidsresenärerna omkring hälften.

De utländska resenärerna använde i genomsnitt 287 euro under sitt Finlandsbesök sommaren 2011. Totalkonsumtionen per besök minskade med 14 procent från sommaren innan. De utländska resenärerna använde i genomsnitt tre euro per dag mindre än sommaren innan, dvs. i genomsnitt 52 euro.


Källa: Gränsintervjuundersökning 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jyrki Krzywacki (09) 1734 2701, rajahaastattelut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Gränsintervjuundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-9809. Sommar (1.5.-31.10.2011) 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rajat/2011/02/rajat_2011_02_2012-03-21_tie_001_sv.html