Ämnen
EnergiFöretag

Statistik över industrins energianvändning

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över industrins energianvändning beskriver industrins energianvändning efter energikälla, näringsgren och område. Uppgifterna samlas in med en enkät och de offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Statistik över industrins energianvändning 2022
meddelande | Statistik över industrins energianvändning 2021

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Industrins energianvändning efter energikälla och näringsgrensklass 2021-2022

Industrins energianvändning efter näringsgrensklass och energikälla 2021-2022

Industrins energianvändning efter landskap 2021-2022

Totalanvändning av el efter industribransch landskapsvis 2021-2022

Totalanvändning av el inom industrin efter näringsgrensklass landskapsvis 2021-2022

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Sami Heikkinen
överaktuarie
029 551 3494

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna