Finlands officiella statistik

Statistik över industrins energianvändning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Energianvändningen inom industrin minskade med två procent år 2019
12.11.2020
Enligt Statistikcentralen minskade energianvändningen inom industrin med två procent år 2019. Industrin använde 520 petajoule (PJ) energi, vilket var på samma nivå som två år tidigare. Den totala användningen av el inom industrin minskade med fyra procent.

Beskrivning: Statistiken över industrins energianvändning beskriver energiförbrukningen inom industrin efter energikälla, näringsgren och område.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsställen, bränslen, elektricitet, energi, energiförbrukning, fjärrvärme, företag, näringsgrenar, tillverkning, värme.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/index_sv.html