Finlands officiella statistik

Statistik över industrins energianvändning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Energianvändningen inom industrin ökade med två procent år 2017
19.11.2018
Enligt Statistikcentralen ökade industrins energianvändning år 2017 med två procent. Användningen av energi inom industrin var 519 petajoule (PJ), dvs. 2,1 procent mer än året innan. Den totala användningen av el ökade med 1,4 procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
1.11.2019

Beskrivning: Statistiken över industrins energianvändning beskriver energiförbrukningen inom industrin efter energikälla, näringsgren och område.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsställen, bränslen, elektricitet, energi, energiförbrukning, fjärrvärme, företag, näringsgrenar, tillverkning, värme.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över industrins energianvändning [e-publikation].
ISSN=1798-7768. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tene/index_sv.html