Ämnen
Företag

Industrins och handelns lagerstatistik

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Industrins och handelns lagerstatistik beskriver företagens lagervärden i löpande priser efter näringsgren. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen ökade det sammanlagda värdet av lagren inom tillverkningen, utvinningen av mineral, elproduktionen och handeln med 14,2 procent under fjärde kvartalet 2021 jämfört med året innan. Inom industrin ökade lagervärdet med 26,3 procent jämfört med fjärde kvartalet 2020. Inom han…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Petri Koivisto
aktuarie
029 551 3669
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna