Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Industrins och handelns lagerstatistik läggs ned (18.2.2022)
Framställningen av industrins och handelns lagerstatistik som separat statistik upphör 18.2.2022, efter publiceringen av uppgifterna för fjärde kvartalet 2021. Lageruppgifter publiceras också i fortsättningen i databastabellerna för nationalräkenskaperna.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/index_sv.html