Ämnen
Företag

Utländska dotterbolag i Finland

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över utländska dotterbolag i Finland beskriver verksamheten i utländska dotterbolag i Finland. Med hjälp av uppgifterna kan man bedöma företagens världsomspännande nätverksarbete, som är en del av globaliseringen. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

I strukturstatistiker över företag genomförs hösten 2022 revideringar som orsakar ett avbrott i tidsserien mellan åren 2020–2021.
Läs mer om ändringen

Ändring

Ny databastabell till utländska dotterbolag i Finland statistiken
Läs mer om ändringen

Publikationer

meddelande | Utländska dotterbolag i Finland 2021, förnyelse av statistiska enheter
meddelande | Utländska dotterbolag i Finland 2021
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
19.12.2022

Utländska dotterbolag efter näringsgren 2021

PersonalOmsättning (miljoner euro)Antalet bolag
Totalt278 139112 5114 494
C Tillverkning (10-33)76 61636 253616
D Försörjning av el, gas, värme och kyla (35)8532 78232
F Byggverksamhet (41-43)14 4366 441181
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (45-47)47 57933 5901 232
H Transport och magasinering (49-53)10 6274 010167
J Informations- och kommunikationsverksamhet (58-63)30 45311 747447
L Fastighetsverksamhet (68)3 7651 538588
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (69-75)21 8424 230403
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (77-82)27 4583 781231
Q Vård och omsorg; sociala tjänster (86-88)30 3932 807239
Övriga näringssgrenar14 1175 332358
03.03.2023

Utländska dotterbolag i Finland efter näringsgren 2021

03.03.2023

Utländska dotterbolag i Finland, de mest betydande länderna mätt med omsättning 2021

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Anna-Maija Laakko
överaktuarie
029 551 3640

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna