Finlands officiella statistik

Utländska dotterbolag i Finland

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Svenska företag genererade omsättning särskilt inom tillverkning
19.12.2019
Enligt Statistikcentralens uppgifter var omsättningen för utländska företag i Finland 96 miljarder euro år 2018. Detta var fyra procent mer än året innan. Mest omsättning genererade de svenska, amerikanska, tyska, brittiska och danska företagen. De svenska bolagens omsättningsandel av de utländska företagen i Finland var 22,1 procent. Näringsgrenen tillverkning var den mest betydande mätt både med antal anställda och med omsättning. Antalet utländska företag ökade något och uppgick till 4 382 företag.

Nästa offentliggörande:
17.12.2020

Beskrivning: Statistiken beskriver verksamheten i utländska dotterbolag i Finland. Med hjälp av uppgifterna kan man bedöma företagens världsomspännande nätverksarbete, som är en del av globaliseringen. Dessutom används uppgifterna för att beskriva ägarstrukturen hos de företag som verkar i Finland samt för att uppskatta hur attraktiva de är för utländska företag eller andra institutioner. Statistiken bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, globalisering, omsättning, personal, utländskt ägarskap.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över utländska dotterbolag i Finland är med i förnyelsen av företagsstatistiken
18.12.2014
Statistikcentralen har förnyat produktionen av företagsstatistik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/index_sv.html