Ämnen
Miljö och naturFöretag

Miljöskyddsutgifter

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över miljöskyddsutgifter beskriver de utgifter som miljöskyddet medför för industrin, servicenäringarna, hushållen, staten och kommunerna. Uppgifterna samlas in med en enkät och ur olika register. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Hushållens miljöskyddsutgifter

946miljoner euro
2020
Miljöskyddsutgifter
Uppdaterad: 2022-10-26

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
26.10.2022

Drifts- och investeringsutgifter för miljöskydd inom industrin efter näringsgren (TOL 2008) och skyddsaktivitet 2020

Taplad horisontell kolumn om miljöskyddutgifter för industriellt per skyddsaktivitet
Hoppa över tabellen
01 Skydd av luft och klimat02 Hantering av avloppsvatten03 Avfallshantering04-09 Andra miljöskyddsutgifter
B Utvinning av mineral2121210
C Tillverkning84921927
D Energisörjning191058

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Antti Hörkkö
överaktuarie
029 551 3035

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna