Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Privatskogsbrukets rörelseresultat

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över privatskogsbrukets rörelseresultat presenteras per område privatskogsbrukets rörelseresultat, som baserar sig på inkomster och utgifter av virkesproduktionen. Från inkomsterna avdras utgifterna för virkesproduktionen. En del av uppgifterna har också beräknats i proportion till skogsmarksarealen. Uppgifterna publiceras en gång om året.

Producent:

Naturresursinstitutet