Tabellbilaga 1. Adoptioner efter barnets ålder och födelseort 2015–2020

Födelseort Ålder 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Alla Åldersklasser,
totalt
407 355 396 404 370 293
0 - 4 236 182 226 202 204 105
5 - 9 47 47 42 34 32 45
10 - 19 44 37 46 61 50 41
20 - 39 61 68 66 81 59 74
40 - 19 21 16 26 25 28
Finland Åldersklasser,
totalt
284 282 292 309 291 211
0 - 4 155 142 164 146 154 67
5 - 9 21 23 20 22 21 23
10 - 19 32 31 29 42 38 26
20 - 39 58 65 63 73 53 68
40 - 18 21 16 26 25 27
Utlandet Åldersklasser,
totalt
123 73 104 95 79 82
0 - 4 81 40 62 56 50 38
5 - 9 26 24 22 12 11 22
10 - 19 12 6 17 19 12 15
20 - 39 3 3 3 8 6 6
40 - 1 - - - - 1

Källa: Befolknings- och rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Laura Lipasti 029 551 3041, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 31.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Adoptioner [e-publikation].
ISSN=1797-7371. 2020, Tabellbilaga 1. Adoptioner efter barnets ålder och födelseort 2015–2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/adopt/2020/adopt_2020_2021-08-31_tau_001_sv.html