Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Yli 10-vuotiaiden ajankäyttö (82 luokkaa) vuosina 1987–1988, 1999–2000 ja 2009–2010, miehet

  Käytetty aika tuntia,min/vrk Toimintoon osallistuneita %
1987-1988 1999-2000 2009-2010 1987-1988 1999-2000 2009-2010
01 Ansiotyö 3,47 3,10 2,33 49,7 40,3 33,4
02 Ansiotyöhön liittyvä aika 0,01 0,01 0,01 6,6 5,0 4,1
03 Työmatkat 0,17 0,15 0,13 38,2 32,0 26,5
01-03 Ansiotyö yhteensä 4,06 3,26 2,48 50,0 40,8 33,8
04 Ruuan valmistaminen 0,16 0,18 0,19 48,7 51,8 53,8
05 Leipominen, säilöminen 0,01 0,01 0,01 1,2 1,6 2,1
06 Astianpesu 0,04 0,04 0,04 16,7 18,1 20,2
07 Siivous 0,10 0,16 0,17 25,2 42,3 45,0
08 Pyykinpesu, silitys 0,01 0,02 0,02 4,4 8,5 7,3
09 Vaatteiden valmistaminen 0,00 0,00 0,00 0,1 0,1 0,1
10 Vaatehuolto 0,00 0,00 0,00 0,4 0,6 0,5
11 Lämmitys ja vesihuolto 0,09 0,10 0,09 16,4 16,7 16,9
12 Korjaus- ja rakennustyöt 0,12 0,12 0,12 9,9 10,4 9,8
13 Pihan ja eläinten hoito 0,13 0,13 0,14 19,8 19,8 20,6
14 Kulkuneuvojen korjaus ja huolto 0,09 0,06 0,06 12,2 9,3 10,0
15 Perheenjäsenen auttaminen 0,01 0,01 0,01 2,3 2,1 1,3
16 Toisen kotitalouden auttaminen 0,07 0,10 0,10 6,2 8,0 8,5
17 Muu kotityö 0,04 0,04 0,05 14,2 9,7 12,1
18 Kotitöihin liittyvät matkat 0,06 0,05 0,06 14,9 12,0 12,8
04-18 Kotitalous- ja huoltotyöt yhteensä 1,32 1,42 1,47 78,3 79,7 83,0
19 Lasten hoito ja auttaminen 0,04 0,04 0,05 10,3 8,7 8,6
20 Lukeminen ja leikkiminen lasten kanssa 0,03 0,03 0,03 6,7 5,3 5,5
21 Lasten ulkoiluttaminen 0,01 0,01 0,01 1,4 1,2 1,2
22 Muu lastenhoito 0,00 0,01 0,01 0,8 1,5 2,2
23 Lastenhoitoon liittyvät matkat 0,01 0,01 0,01 5,1 4,7 4,3
19-23 Lastenhoito yhteensä 0,10 0,10 0,11 15,1 12,9 12,0
24 Ostokset 0,15 0,19 0,19 39,5 42,5 42,3
25 Palvelut, virastot tms. 0,04 0,04 0,04 14,4 9,2 9,4
26 Erittelemätön asiointi 0,02 0,01 0,01 4,2 1,8 1,4
27 Ostoksiin ja asiointiin liittyvät matkat 0,11 0,11 0,11 37,5 29,8 29,6
24-27 Ostokset ja asiointi yhteensä 0,32 0,35 0,35 47,7 48,3 47,5
04-27 Kotityö yhteensä 2,15 2,27 2,33 86,9 86,8 89,2
28 Nukkuminen 8,24 8,30 8,34 99,9 99,9 100,0
29 Ruokailu 1,19 1,22 1,24 99,4 99,0 98,4
30 Peseytyminen, pukeutuminen 0,28 0,24 0,25 90,9 81,7 81,6
31 Sauna 0,10 0,11 0,11 23,2 23,7 25,2
32 Vuodelepo sairaana 0,03 0,03 0,02 1,5 0,8 1,0
33 Muut henkilökohtaiset tarpeet 0,01 0,03 0,06 3,8 13,3 25,6
34 Henkilökohtaisiin tarpeisiin liittyvät matkat 0,02 0,03 0,02 10,6 9,2 6,9
28-34 Henkilökohtaiset tarpeet yhteensä 10,28 10,35 10,45 100,0 100,0 100,0
35 Oppilaitoksessa opiskelu 0,26 0,26 0,27 7,8 8,6 9,2
36 Läksyt ja opiskelu kotona 0,07 0,06 0,06 7,1 6,3 6,5
37 Koulumatkat 0,04 0,04 0,05 7,8 8,2 8,9
38 Vapaa-ajan opiskelu 0,03 0,02 0,01 3,4 1,4 0,9
39 Vapaa-ajan opiskelun matkat 0,00 0,00 0,00 0,6 0,5 0,3
40 Erittelemätön opiskelu 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 -
35-40 Opiskelu yhteensä 0,39 0,38 0,39 13,1 11,4 11,9
41 Järjestötoiminta 0,05 0,06 0,06 4,0 4,5 4,2
42 Uskonnollinen toiminta 0,02 0,01 0,01 2,0 1,6 1,5
43 Osallistuvan toiminnan matkat 0,02 0,02 0,01 4,1 3,1 3,0
41-43 Osallistuva toiminta yhteensä 0,09 0,09 0,09 6,0 5,9 5,6
44 Ulkoilu, kävely 0,12 0,15 0,16 19,4 22,2 22,4
45 Muu liikunta 0,19 0,22 0,23 19,8 24,1 23,7
46 Metsästys, kalastus, sienestys 0,09 0,07 0,06 6,1 4,5 4,6
47 Liikuntaan liittyvä toiminta 0,01 0,02 0,02 3,8 5,4 4,8
48 Liikuntaan liittyvät matkat 0,05 0,05 0,05 11,2 11,1 12,0
44-48 Liikunta yhteensä 0,46 0,51 0,52 40,3 44,6 44,4
49 Urheilutapahtumat 0,03 0,02 0,02 1,8 1,2 1,2
50 Elokuvat 0,01 0,01 0,00 0,6 0,5 0,3
51 Teatteri, konsertti, museo 0,01 0,01 0,01 0,5 0,9 0,8
52 Kirjasto 0,01 0,01 0,01 2,0 2,7 1,6
53 Muut kulttuuri- ja huvitilaisuudet 0,02 0,01 0,02 1,1 1,2 1,3
54 Kulttuuri- ja huvitilaisuuksiin liittyvät matkat 0,03 0,02 0,02 5,0 4,1 3,6
49-54 Kulttuuri- ja huvitilaisuudet yhteensä 0,09 0,08 0,08 5,9 6,5 5,4
55 Sanomalehdet 0,22 0,16 0,15 54,4 39,5 32,7
56 Aikakauslehdet 0,07 0,03 0,03 15,4 6,6 5,9
57 Kirjat 0,13 0,09 0,10 15,1 12,3 12,4
58 Erittelemätön lukeminen 0,10 0,14 0,13 25,6 29,6 26,1
55-58 Lukeminen yhteensä 0,52 0,43 0,40 75,3 62,3 54,0
59 Radion kuuntelu 0,16 0,09 0,07 26,2 14,9 10,6
60 TV:n katselu 1,53 2,26 2,26 81,8 85,6 82,9
59-60 Radio ja TV yhteensä 2,08 2,35 2,33 86,3 88,0 84,7
61 Perheenjäsenten kanssa seurustelu 0,10 0,06 0,05 24,0 15,7 13,6
62 Kylässä käynti 0,25 0,20 0,18 26,0 20,1 17,2
63 Tuttavien kanssa seurustelu kotona 0,12 0,07 0,07 15,8 11,3 10,1
64 Puhelinkeskustelut 0,03 0,04 0,03 14,6 14,7 12,2
65 Kahvilassa, ravintolassa seurustelu 0,10 0,07 0,05 7,8 4,3 3,3
66 Muu sosiaalinen kanssakäyminen 0,08 0,08 0,05 13,5 11,6 9,2
67 Sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvät matkat 0,13 0,09 0,09 29,0 19,8 18,3
61-67 Sosiaalinen kanssakäyminen yhteensä 1,22 1,01 0,53 65,9 55,2 50,1
68 Käsityöt 0,01 0,00 0,00 0,7 0,2 0,1
69 Soittaminen, piirtäminen tms. 0,03 0,04 0,04 4,9 4,9 5,9
70 Atk-harrastus 0,02 0,17 0,51 2,5 16,7 45,5
71 Seurapelit ja -leikit 0,05 0,04 0,04 5,4 4,3 3,5
72 Leikit ja pelit yksin 0,02 0,02 0,04 4,3 4,2 6,8
73 Rahapelit 0,01 0,00 0,01 1,9 1,8 1,7
74 Levyt ja kasetit 0,05 0,04 0,03 8,7 6,1 4,8
75 Kirjeenvaihto 0,00 0,00 0,00 1,0 0,7 0,2
76 Muut harrastukset 0,02 0,02 0,03 2,8 2,3 2,6
77 Harrastuksiin liittyvät matkat 0,00 0,01 0,01 1,6 2,8 1,7
68-77 Harrastukset yhteensä 0,22 0,35 1,12 25,6 32,5 55,9
78 Lepäily 0,21 0,25 0,18 34,2 38,4 32,5
79 Matkustaminen 0,08 0,11 0,10 6,2 8,6 6,8
80 Vapaa-ajan ajelut 0,06 0,02 0,02 5,9 2,3 2,6
81 Erittelemätön vapaa-aika 0,07 0,03 0,04 16,7 9,7 10,9
78-81 Muu vapaa-aika yhteensä 0,42 0,40 0,35 51,4 49,7 43,9
41-81 Vapaa-aika yhteensä 6,29 6,42 7,01 99,2 98,9 99,2
82 Erittelemätön ajankäyttö 0,02 0,11 0,14 1,6 11,8 11,9
01-82 Yhteensä 24,00 24,00 24,00 100,0 100,0 100,0

Lähde: Ajankäyttötutkimus 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Pääkkönen (09) 1734 3229, Riitta Hanifi (09) 1734 2946, ajankaytto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 15.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ajankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5639. Ajankäytön muutokset 2000-luvulla 2009, Liitetaulukko 2. Yli 10-vuotiaiden ajankäyttö (82 luokkaa) vuosina 1987–1988, 1999–2000 ja 2009–2010, miehet . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/akay/2009/05/akay_2009_05_2011-12-15_tau_002_fi.html