Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

5. Yli puolet työllisistä työskenteli vain päiväsaikaan

Viikkopäiväkirjan perusteella on mahdollista tutkia, mihin aikaan vuorokaudesta työtä tehtiin eri viikonpäivinä. Työlliset on tässä luokiteltu sen mukaan, tekivätkö he tutkimusviikolla pelkkää päivätyötä klo 6 – 18 välisenä aikana vai vähintään jonakin päivänä iltatyötä klo 18 – 23 välisenä aikana tai yötyötä klo 23 – 06 välisenä aikana. Iltatyötä tekeviin on tässä luettu myös henkilöt, joiden työpäivä on venynyt kello 18 jälkeen, vaikka pääosa siitä olisikin tehty päiväsaikaan. Ilta- ja yötyötä tehneiden luokat ovat osin päällekkäiset; sama henkilö voi kuulua sekä ilta- että yötyötä tekeviin, jos työ alkoi ennen kello 23 ja jatkui myös sen jälkeen. Eri luokkien osuudet eivät siten summaudu sataan prosenttiin.

Vain päiväsaikaan oli viikon aikana työskennellyt 55 prosenttia työllisistä. Kello 18 jälkeen jonain viikonpäivänä ansiotyötä tehneitä oli 40 prosenttia. Yöaikaan oli työskennellyt 13 prosenttia työllisistä. Hyvin harva oli tehnyt tutkimusviikolla vain ilta- tai yötyötä: heitä oli yksi prosentti.

Päivä- ja ilta-aikaan työskentelyssä ei ollut eroja miesten ja naisten välillä. Yötyötä esiintyi sen sijaan enemmän miehillä (16 prosenttia) kuin naisilla (11 prosenttia).

Iltatyö oli selvästi yleisempää yrittäjillä kuin palkansaajilla. Heistä yli puolet (62 prosenttia) oli työskennellyt klo 18 jälkeen. Palkansaajaryhmistä ylemmät toimihenkilöt tekivät yleisimmin iltatyötä (44 prosenttia). Myös yötyö oli yrittäjillä palkansaajia yleisempää. Palkansaajista työntekijät työskentelivät selvästi toimihenkilöitä useammin yöllä.

Ilta- ja yötyötä tehdään useimmiten vain osan aikaa viikosta. Yli 60 prosenttia ilta- tai yötyötä tehneistä oli työskennellyt illalla tai yöllä alle kolmena päivänä.


Lähde: Ajankäyttötutkimus 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Pääkkönen (09) 1734 3229 , Riitta Hanifi (09) 1734 2946, ajankaytto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 16.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ajankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5639. Työviikon rakenne 2009, 5. Yli puolet työllisistä työskenteli vain päiväsaikaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/akay/2009/07/akay_2009_07_2014-04-16_kat_005_fi.html