Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Kokopäivä- ja osa-aikaopiskelu korkeakouluissa 2003

Kokopäiväisen ja osa-aikaisen korkeakouluopiskelun määrittelyn tausta

Eurostatin, OECD:n ja Unescon kansainvälisissä koulutustilastovertailuissa ja -indikaattoreissa opiskelijat luokitellaan kokopäivä- ja osa-aikaopiskelijoihin. Tilastokeskus ja opetusministeriö ovat yhteistyössä kehittäneet kokopäiväisen ja osa-aikaisen korkeakouluopiskelun tilastollisen määritelmän kansainvälisiä koulutustilastovertailuja varten. Määrittely on tehty kansainvälisten järjestöjen suositusten mukaisesti. Kokopäiväisen ja osa-aikaisen korkeakouluopiskelun tilastollisen määrittelyn jälkeen Suomen koulutustilastotiedot ovat entistä paremmin kansainvälisesti vertailukelpoisia. Aikaisemmin kaikki tutkintoon johtavassa koulutuksessa olleet korkeakouluopiskelijat on katsottu kokopäiväisiksi opiskelijoiksi.

Kokopäiväisen ja osa-aikaisen opiskelun määrittely

Kokopäiväisen ja osa-aikaisen korkeakouluopiskelun tilastollinen määrittely perustuu suoritettujen opintoviikkojen määrään. Tieto suoritetuista opintoviikoista pohjautuu Tilastokeskuksen keräämiin edellisen vuoden opintoviikkotietoihin. Opintoviikkotiedot on kerätty kaikilta yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta. Lukuvuoden aikana 20 opintoviikkoa tai enemmän suorittaneet luokitellaan kokopäiväisiksi opiskelijoiksi ja alle 20 opintoviikkoa suorittaneet luokitellaan osa-aikaisiksi opiskelijoiksi. Kaikki poissaoleviksi ilmoittautuneet luokitellaan osa-aikaisiksi opiskelijoiksi.

Ensimmäistä vuotta opiskelevilla opiskelijoilla ei ole vielä opintoviikkotietoa, joten nämä katsotaan kokopäiväisiksi opiskelijoiksi kyseisenä lukuvuonna. Jatko-opiskelijoiden (lisensiaatti-, tohtori- , erikoislääkäri-, erikoiseläinlääkäri-, erikoishammaslääkäri- ja ammattikorkeakoulun jatkotutkinto-opiskelijat) opintoviikkotiedot eivät opintojen luonteesta johtuen kuvaa opintojen kokopäiväisyyttä. Laskennallista kokopäivä- ja osa-aikaopiskelijoiden määrää muodostettaessa jatko-opiskelijat katsotaan kaikki osa-aikaisiksi opiskelijoiksi.

Kokopäiväisten opiskelijoiden määrät ja osuudet korkeakouluissa 2003

   Opiskelijoita    Kokopäiväisiä  
   %
Yliopistot 169 846 75 848   44,7
Ammattikorkeakoulut  1) 129 463 94 204   72,8
Yhteensä 299 309 170 052   56,8

1) Ei sisällä Högskolan på Ålandin eikä Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoita.

 

Ammattikorkeakoulujen kokopäiväiset ja osa-aikaiset opiskelijat 2003

Ammattikorkeakoulu Opiskelijoita
Yhteensä Kokopäiväisiä Osa-aikaisia Kokopäiväisiä
%
Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola 1 946 1 356 590 69,7
Diakonia-ammattikorkeakoulu 2 747 2 023 724 73,6
Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu 5 293 3 568 1 725 67,4
Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 2 764 2 073 691 75,0
Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu 3 793 2 728 1 065 71,9
Helsingin ammattikorkeakoulu 8 398 6 101 2 297 72,6
Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu        5 263 3 380 1 883 64,2
Humanistinen ammattikorkeakoulu 1 320 965 355 73,1
Hämeen ammattikorkeakoulu 6 046 4 508 1 538 74,6
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 6 205 4 573 1 632 73,7
Kajaanin ammattikorkeakoulu 1 938 1 378 560 71,1
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 2 816 2 146 670 76,2
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 3 405 2 477 928 72,7
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 4 385 3 099 1 286 70,7
Lahden ammattikorkeakoulu 5 049 3 545 1 504 70,2
Laurea-ammattikorkeakoulu 7 721 5 836 1 885 75,6
Mikkelin ammattikorkeakoulu 4 119 3 058 1 061 74,2
Oulun seudun ammattikorkeakoulu 7 042 5 269 1 773 74,8
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 3 655 2 868 787 78,5
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 3 765 2 945 820 78,2
Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu 7 014 5 237 1 777 74,7
Rovaniemen ammattikorkeakoulu 3 046 2 276 770 74,7
Satakunnan ammattikorkeakoulu 6 186 4 325 1 861 69,9
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 4 355 3 308 1 047 76,0
Svenska yrkeshögskolan 1 637 1 200 437 73,3
Tampereen ammattikorkeakoulu 5 027 3 714 1 313 73,9
Turun ammattikorkeakoulu 9 078 6 650 2 428 73,3
Vaasan ammattikorkeakoulu 3 639 2 487 1 152 68,3
Yrkeshögskolan Sydväst 1 811 1 111 700 61,3
Yhteensä 129 463 94 204 35 259 72,8

Päivitetty 9.3.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammattikorkeakoulukoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0033. 2003, Kokopäivä- ja osa-aikaopiskelu korkeakouluissa 2003 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/akop/2003/akop_2003_2005-03-09_kat_001.html