Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat ja opiskelijat ammattikorkeakouluittain 2010

Ammattikorkeakoulu Uusia opiskelijoita, yhteensä Uusia opiskelijoita, miehet Uusia opiskelijoita, naiset Opiskelijoita, yhteensä Opiskelijoita, miehet Opiskelijoita, naiset
Yhteensä 39 454 17 725 21 729 138 852 63 866 74 986
Arcada-Nylands svenska yrkeshögskola 607 259 348 2 401 1 058 1 343
Diakonia-ammattikorkeakoulu 851 136 715 3 112 493 2 619
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2 621 973 1 648 9 710 3 761 5 949
Humanistinen ammattikorkeakoulu 469 99 370 1 499 315 1 184
Hämeen ammattikorkeakoulu 1 897 917 980 6 904 3 381 3 523
Högskolan på Åland 178 116 62 560 358 202
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 868 899 969 6 789 3 303 3 486
Kajaanin ammattikorkeakoulu 659 302 357 2 072 996 1 076
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 906 418 488 2 929 1 318 1 611
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 990 499 491 3 316 1 649 1 667
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1 222 570 652 4 245 1 992 2 253
Lahden ammattikorkeakoulu 1 476 540 936 5 128 2 019 3 109
Laurea-ammattikorkeakoulu 1 988 642 1 346 7 644 2 429 5 215
Metropolia ammattikorkeakoulu 4 419 2 386 2 033 15 194 8 399 6 795
Mikkelin ammattikorkeakoulu 1 393 571 822 4 898 2 149 2 749
Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2 180 1 036 1 144 7 794 3 889 3 905
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 1 158 558 600 4 059 1 974 2 085
Poliisiammattikorkeakoulu - - - 117 104 13
Rovaniemen ammattikorkeakoulu 926 431 495 3 242 1 539 1 703
Saimaan ammattikorkeakoulu 893 375 518 3 002 1 375 1 627
Satakunnan ammattikorkeakoulu 1 736 833 903 6 003 2 829 3 174
Savonia-ammattikorkeakoulu 1 971 887 1 084 6 644 3 098 3 546
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 1 374 613 761 4 832 2 222 2 610
Tampereen ammattikorkeakoulu 2 833 1 369 1 464 9 933 4 950 4 983
Turun ammattikorkeakoulu 2 773 1 246 1 527 9 527 4 439 5 088
Vaasan ammattikorkeakoulu 1 048 556 492 3 583 1 916 1 667
Yrkeshögskolan Novia 1 018 494 524 3 715 1 911 1 804

Lähde: Koulutustilastot 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen (09) 1734 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammattikorkeakoulukoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0033. Ammattikorkeakouluopiskelijat 2010, Liitetaulukko 1. Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat ja opiskelijat ammattikorkeakouluittain 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/akop/2010/01/akop_2010_01_2010-11-12_tau_001_fi.html