Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat ja opiskelijat ammattikorkeakouluittain 2012

Ammattikorkeakoulu Uusia opiskelijoita, yhteensä Uusia opiskelijoita, miehet Uusia opiskelijoita, naiset Opiskelijoita, yhteensä Opiskelijoita, miehet Opiskelijoita, naiset
Yhteensä 38 300 16 657 21 643 139 876 64 605 75 271
Arcada-Nylands svenska yrkeshögskola 598 209 389 2 360 1 001 1 359
Diakonia-ammattikorkeakoulu 872 142 730 3 114 502 2 612
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2 678 1 037 1 641 10 015 4 015 6 000
Humanistinen ammattikorkeakoulu 440 104 336 1 483 315 1 168
Hämeen ammattikorkeakoulu 1 734 866 868 6 918 3 486 3 432
Högskolan på Åland 166 100 66 598 397 201
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 958 870 1 088 7 054 3 429 3 625
Kajaanin ammattikorkeakoulu 633 314 319 2 140 1 056 1 084
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 831 347 484 2 764 1 246 1 518
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 1 047 494 553 3 588 1 728 1 860
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1 170 510 660 4 132 1 876 2 256
Lahden ammattikorkeakoulu 1 465 513 952 5 244 2 027 3 217
Laurea-ammattikorkeakoulu 2 166 720 1 446 7 673 2 568 5 105
Metropolia ammattikorkeakoulu 4 547 2 423 2 124 16 038 8 901 7 137
Mikkelin ammattikorkeakoulu 1 285 532 753 4 430 1 995 2 435
Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2 192 1 005 1 187 7 901 3 779 4 122
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 1 018 474 544 3 913 1 946 1 967
Poliisiammattikorkeakoulu - - - 75 64 11
Rovaniemen ammattikorkeakoulu 1 006 453 553 3 368 1 681 1 687
Saimaan ammattikorkeakoulu 893 298 595 3 131 1 282 1 849
Satakunnan ammattikorkeakoulu 1 606 727 879 5 854 2 799 3 055
Savonia-ammattikorkeakoulu 1 680 700 980 6 446 2 899 3 547
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 1 444 631 813 4 970 2 355 2 615
Tampereen ammattikorkeakoulu 2 476 1 138 1 338 9 714 4 847 4 867
Turun ammattikorkeakoulu 2 545 1 177 1 368 9 650 4 601 5 049
Vaasan ammattikorkeakoulu 889 421 468 3 546 1 886 1 660
Yrkeshögskolan Novia 961 452 509 3 757 1 924 1 833

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 09 1734 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 15.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammattikorkeakoulukoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0033. Ammattikorkeakouluopiskelijat 2012, Liitetaulukko 1. Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat ja opiskelijat ammattikorkeakouluittain 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/akop/2012/01/akop_2012_01_2012-11-15_tau_001_fi.html