Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Henkilöstökoulutuksessa opiskellaan liiketaloutta ja oikeustieteitä

Kolmannes henkilöstökoulutukseen osallistuneista palkansaajista sai koulutusta liiketalouteen ja oikeustieteisiin liittyen ja lähes joka neljäs palveluihin ja harrastuksiin liittyen vuonna 2012. Terveydenhoidon ja sosiaalihuollon alaan liittyvien koulutusten osuus oli 17 prosenttia.

Kuviossa 2.1 esitetään työnantajan tukeman koulutuksen sisältö sukupuolen mukaan koulutukseen osallistunutta palkansaajaa kohden. Samat koulutuksen sisällöt kuin kaikessa aikuiskoulutuksessa, olivat miesten ja naisten keskuudessa suosittuja. Ylivoimaisesti suurimmat erot olivat miesvaltaisessa tekniikan, tuotannon ja rakentamisen koulutuksessa (20 prosenttiyksikköä). Myös palveluihin, harrastuksiin, turvallisuusalaan liittyvät koulutukset olivat miesten suosiossa (ero 14 prosenttiyksikköä). Naiset puolestaan kouluttautuivat miehiä useammin terveys- ja sosiaalialan sekä hyvinvoinnin kursseilla (ero 15 prosenttiyksikköä).

Kuvio 2.1. Henkilöstökoulutuksen sisältö sukupuolen mukaan vuonna 2012 (18–64–vuotiaat koulutukseen osallistuneet palkansaajat)

Kuvio 2.1. Henkilöstökoulutuksen sisältö sukupuolen mukaan vuonna 2012 (18–64–vuotiaat koulutukseen osallistuneet palkansaajat)
Huom! Osallistumisosuuksia yhteen laskemalla ei päädytä 100 prosenttiin, koska sama osallistuja laskettiin lukuun niin monta kertaa kuin hänellä oli eri sisältöalueiden koulutuskokonaisuuksia.

Tarkasteltaessa henkilöstökoulutuksen sisältöjen jakautumista kursseittain, olivat muutokset vuosien 2006 ja 2012 välillä vähäisiä (taulukko 2.1). Tietotekniikkakurssien osuus laski kuudessa vuodessa neljä prosenttiyksikköä ja palveluihin, harrastuksiin ja turvallisuusalaan liittyvät koulutukset ohittivat terveys- ja sosiaalialaan sekä hyvinvointiin liittyvät kurssit suosiossaan.

Taulukko 2.1 Henkilöstökoulutuksen sisältö vuosina 2006 ja 2012 (osuudet kursseista)

Koulutussisältö 2006 2012
  osuus % osuus %
Liiketaloustieteet ja oikeustieteet 29 29
Palvelut, harrastukset ja turvallisuusala 15 17
Terveys- ja sosiaaliala, hyvinvointi 17 15
Tietotekniikka 14 10
Tekniikka, tuotanto, rakentaminen 10 10
Kasvatustieteet 4 4
Vieraat kielet 3 3
Taideaineet 1 3
Muut aineet 7 9
Yhteensä 100 100

Liiketalous- ja oikeustieteiden koulutukset liittyivät eniten työelämään (38 prosenttia aihealueen kursseista) ja johtamiseen ja hallinnointiin (27 prosenttia aihealueen kursseista). Joka kymmenes kurssi liittyi oikeustieteisiin. Joukossa oli tukku- ja vähittäiskaupan kursseja 9 prosenttia.

Palvelut, harrastukset ja turvallisuusalan koulutukset koostuivat pitkälti työsuojelua ja työturvallisuutta koskevista kursseista (37 prosenttia aihealueen kursseista) sekä turvallisuusalan koulutuksista yleensä (21 prosenttia aihealueen kursseista). Urheilu- ja liikuntakurssien osuus tässä ryhmässä on kasvanut vuodesta 2006 (7 prosenttia vuonna 2006, 19 prosenttia vuonna 2012).

Terveyden- ja sosiaalialan sekä hyvinvoinnin kursseista 46 prosenttia liittyi terveyden- ja sairaudenhoitoon. Kolmannes aihealueen kursseista käsitteli sosiaalihuoltoa, lastenhoitoa ja -kasvatusta sekä lääketiedettä (osuudet 12, 11 ja 10 prosenttia).

Tekniikan, tuotannon ja rakentamisen kursseista joka neljäs käsitteli elektroniikkaa. Seuraavaksi yleisempiä koulutuksen sisältöjä olivat auto- ja kuljetusvälinetekniikka sekä sähkö- ja energiatekniikka (17 ja 15 prosenttia luokan kursseista). Runsas kymmenes kursseista liittyi rakennus- tai maanmittaustekniikkaan sekä kone- ja metallitekniikkaan.


Lähde: Aikuiskoulutustutkimus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Helena Niemi 09 1734 2488 =>(9.6.2014 alkaen 029 551 2488), Timo Ruuskanen 09 1734 3620 =>(9.6.2014 alkaen 029 551 3620), Tarja Seppänen 09 1734 3220 =>(9.6.2014 alkaen 029 551 3220), aikuiskoulutus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 28.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Aikuiskoulutukseen osallistuminen 2012, 2. Henkilöstökoulutuksessa opiskellaan liiketaloutta ja oikeustieteitä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aku/2012/02/aku_2012_02_2014-05-28_kat_002_fi.html