Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Harrastustavoitteisesti opiskellaan taideaineita

Taideaineet ovat olleet suosituin harrastustavoitteisen aikuiskoulutuksen sisältö jo pitkään. Niihin liittyvillä kursseilla oli joka neljäs ko. koulutuksessa ollut 18–64-vuotias suomalainen vuonna 2012. Seuraavaksi suosituimpien urheilu- ja liikuntakurssien osuus on laskenut kuuden vuoden aikana. Vuonna 2012 lähes joka viides osallistui urheilu- tai liikuntakursseille, kun kuusi vuotta aiemmin osallistujia oli vielä joka neljäs (kuvio 3.1). Liiketalous- ja oikeustieteet on ainoa sisältöalue, jonka osuus kasvoi viimeksi kuluneiden kuuden vuoden aikana (4 prosenttiyksikköä).

Kuvio 3.1 Muun kuin työhön tai ammattiin liittyvän aikuiskoulutuksen sisältö vuosina 2006 ja 2012 (18–64-vuotiaat koulutukseen osallistuneet pl. opiskelijat ja varusmiehet)

Kuvio 3.1 Muun kuin työhön tai ammattiin liittyvän aikuiskoulutuksen sisältö vuosina 2006 ja 2012 (18–64-vuotiaat koulutukseen osallistuneet pl. opiskelijat ja varusmiehet)
Huom! Osallistumisosuuksia yhteen laskemalla ei päädytä 100 prosenttiin, koska sama osallistuja laskettiin lukuun niin monta kertaa kuin hänellä oli eri sisältöalueiden koulutuskokonaisuuksia.

Harrastustavoitteisessa aikuiskoulutuksessa taideaineita opiskeli vuonna 2012 noin 125 000 henkeä, liikuntaa ja urheilua puolestaan runsas 90 000 aikuista. Kolmanneksi yleisintä aihetta liiketalous- ja oikeustieteitä opiskeli noin 70 000 henkeä.

Taideaineet, liikunta ja urheilu olivat erityisesti naisten suosiossa. Eroa sukupuolten välillä oli näille kursseille osallistuneissa kahdeksan prosenttiyksikköä naisten eduksi. Myös terveys- ja sosiaalialaa sekä liiketalous- ja oikeustieteiden opintoja harrastivat naiset miehiä useammin. Palvelu- ja turvallisuusalan koulutuksissa kävivät miehet selvästi useammin kuin naiset (kuvio 3.2).

Vieraita kieliä opiskeli noin joka kymmenes koulutuksessa ollut, yhteensä 56 000 henkilöä. Miehet ja naiset olivat yhtä aktiivisia vieraiden kielten opiskelijoita.

Tietotekniikkaa opiskeli neljä prosenttia 18–64-vuotiaista harrastustavoitteisessa koulutuksessa olleista vuonna 2012. Miehet olivat olleet tällaisessa koulutuksessa hieman naisia useammin.

Kuvio 3.2 Muun kuin työhön tai ammattiin liittyvän aikuiskoulutuksen sisältö vuonna 2012 sukupuolen mukaan (18−64-vuotiaat koulutukseen osallistuneet pl. opiskelijat ja varusmiehet)

Kuvio 3.2 Muun kuin työhön tai ammattiin liittyvän aikuiskoulutuksen sisältö vuonna 2012 sukupuolen mukaan (18−64-vuotiaat koulutukseen osallistuneet pl. opiskelijat ja varusmiehet)
Huom! Osallistumisosuuksia yhteen laskemalla ei päädytä 100 prosenttiin, koska sama osallistuja laskettiin lukuun niin monta kertaa kuin hänellä oli eri sisältöalueiden koulutuskokonaisuuksia..

Lähde: Aikuiskoulutustutkimus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Helena Niemi 09 1734 2488 =>(9.6.2014 alkaen 029 551 2488), Timo Ruuskanen 09 1734 3620 =>(9.6.2014 alkaen 029 551 3620), Tarja Seppänen 09 1734 3220 =>(9.6.2014 alkaen 029 551 3220), aikuiskoulutus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 28.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Aikuiskoulutukseen osallistuminen 2012, 3. Harrastustavoitteisesti opiskellaan taideaineita . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aku/2012/02/aku_2012_02_2014-05-28_kat_003_fi.html