Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Aikuisopiskelijoita 1,6 miljoonaa

Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn ja organisoituun koulutukseen osallistui 1,6 miljoonaa eli lähes puolet 18–64-vuotiaasta väestöstä vuonna 2017. Aikuiskoulutukseen osallistuminen lisääntyi selkeästi 1980- ja 1990-lukujen taitteessa ja uudestaan 2000-luvulle tultaessa, mutta sen jälkeen osallistuneiden määrä kääntyi laskuun. Vuosina 2000, 2006 ja 2012 koulutukseen osallistuneita oli noin 1,7 miljoonaa. Vuonna 2017 heitä oli runsaat 100 000 henkeä vähemmän.

Taulukko 1. Aikuiskoulutukseen osallistuminen vuosina 1980, 1990, 1995, 2000, 2006, 2012 ja 2017 sukupuolen mukaan (18–64-vuotias väestö), osallistuneita väestöstä (tuhatta), %

     1980    1990    1995    2000    2006    2012     2017
  1 000    % 1 000    % 1 000    % 1 000    % 1 000    % 1 000    % 1 000    %
Miehet 400  27 698  43 706  43 799  49 758  45 765  45 724  43
Naiset 541 37 829 52 850 53 955 59 949 58 950 58 870 54
Yhteensä 941 32 1 526 47 1 556 48 1 754 54 1 707 52 1 716 52 1 594 48

Naiset miehiä useammin aikuiskoulutuksessa

Naiset ovat miehiä innokkaampia aikuisopiskelijoita. Naisten ja miesten välinen osallistumisero on ollut noin 10 prosenttiyksikköä naisten eduksi vuodesta 1980 lähtien. Vuonna 2017 naisista yli puolet ja miehistä useampi kuin kaksi viidestä osallistui aikuisille järjestettyyn koulutukseen.

Kuvio 1. Aikuiskoulutukseen osallistuminen vuosina 1980, 1990, 1995, 2000, 2006, 2012 ja 2017 sukupuolen mukaan (18–64-vuotias väestö), %

Kuvio 1. Aikuiskoulutukseen osallistuminen vuosina 1980, 1990, 1995, 2000, 2006, 2012 ja 2017 sukupuolen mukaan (18–64-vuotias väestö), %

Eniten aikuiskoulutukseen vuonna 2017 osallistuivat 25–44-vuotiaat. Ikäryhmissä 25–34-vuotiaat ja 55–64-vuotiaat osallistumisaste oli lähes yhtä suuri kuin vuonna 2012. Eniten muutoksia vuodesta 2012 oli 35–54-vuotiailla, joiden osallistumisaste oli laskenut 4–5 %-yksikköä. (liitetaulukko 1).

Koulutetut useammin aikuiskoulutuksessa

Pitkän pohjakoulutuksen saaneet osallistuivat aikuiskoulutukseen eniten. Pelkän perusasteen koulutuksen suorittaneista joka kolmas, keskiasteen koulutuksen suorittaneista kaksi viidestä ja korkea-asteen koulutuksen saaneista kaksi kolmesta otti osaa aikuiskoulutukseen vuonna 2017. Vuonna 2012 osallistumisosuudet olivat hiukan tätä korkeammat, mutta rakenne on pysynyt samana vuodesta 1990 lähtien.


Lähde: Aikuiskoulutukseen osallistuminen 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Helena Niemi 029 551 2488, Timo Ruuskanen 029 551 3620, aikuiskoulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.1.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aikuiskoulutukseen osallistuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6918. Aikuiskoulutukseen osallistuminen 2017, 1. Aikuisopiskelijoita 1,6 miljoonaa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aku/2017/01/aku_2017_01_2018-01-12_kat_001_fi.html