Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kotitalouksien aluetilien menetelmä- ja aikasarjauudistus 1995-2004

Tässä dokumentissa tarkastellaan kotitalouksien aluetilien menetelmä- ja aikasarjauudistusta vuosille 1995-2004. Tärkeimmät uudistuksen kohteet ovat seuraavat

  • yritys- ja kotitaloussektoreiden erottaminen kaikilla laskentatoimialoilla tuotanto- ja tulonmuodostustilillä
  • kansantalouden tilinpidon uudistuneet koko maan tasot

Aluetilinpidon uudistus on osa kansantalouden tilinpidon EKT 95:n kolmannen ja viimeisen vaiheen uudistusta. Tarkempaa tietoa kansantalouden tilinpidon uudistuksesta on saatavissa osoitteesta:

http://www.tilastokeskus.fi/til/vtp/men.html

Uudistusten vaikutus alueellisen käytettivissä olevan tulon nimellistasoon 1995-2003, prosenttia

 

Yritys- ja kotitaloussektori on erotettu toisistaan kaikilla kansantalouden tilinpidon ja aluetilinpidon laskentatoimialojen tuotanto- ja tulonmuodostustileillä. Aiemmin pääosa näistä sektoreista laskettiin yhtenä kokonaisuutena. Täydellinen sektorijako on muuttanut hieman kotitalouksien aluetileillä sekatulon jakaumaa kun laskennassa voidaan aiempaa enemmän hyödyntää tuotantotilin laskennan tietoja. Sektorijaon tarkentuminen on myös vaikuttanut koko maan tasoihin. Aluetilinpidossa sektorijako on tuotettu aidosti vuosilta 2002-2004 ja muut vuodet on tuotettu pääosin ketjuttamalla aiemmista aluetilinpidon tiedoista.

Syksyllä 2005 tehty välillisten rahoituspalvelujen (FISIM) uudistus on otettu kotitalouksien aluetileillä juoksevaan tuotantoon tarkennetulla menetelmällä. Tarkennuksella on ainoastaan vähäinen merkitys FISIM laskentaan kotitalouksien korkotuloissa ja -menoissa.


Päivitetty 8.12.2009

Viittausohje:

Tilasto: Aluetilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-3393. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/altp/altp_2006-07-11_men_001.html