Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Uppdaterade uppgifter om hushållens regionkonton för åren 2000-2009 har publicerats

Statistikcentralen har uppdaterat uppgifterna i hushållens regionkonton, som ingår i regionalräkenskaperna. Uppdateringen gäller åren 2000–2008 och siffrorna har lagts till i samma tabell som de redan tidigare publicerade uppgifterna för år 2009. I juli 2011 reviderades nationalräkenskapernas siffror, vilket medförde förändringar också i regionalräkenskapernas nivåer. Nivåförändringarna i siffrorna för år 2009 uppdaterades i fjol och nu gjordes en motsvarande uppdatering av siffrorna för åren 2000–2008. En tidigare tidsserie för åren 1995–2008 är också tillgänglig och i fortsättningen är det möjligt att göra en grov jämförelse av siffrorna i den med de uppgifter som nu uppdaterades.

 


Senast uppdaterad 18.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Regionalräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1799-3407. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/altp/altp_2012-05-16_uut_001_sv.html