Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aloittaneet yritykset vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä toimintansa aloitti 5 631 uutta yritystä. Näistä 1 525 (27,1 %) oli liike-elämän ja kiinteistöpalvelujen yrityksiä, 1 143 (20,3 %) oli kaupan yrityksiä, 970 (17,2 %) rakennusalan yrityksiä ja 364 (6,5 %) teollisuusyrityksiä. Vastaavana neljänneksenä vuonna 2004 toimintansa aloitti 5 279 uutta yritystä. Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi siten 6,7 prosenttia.

Vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä uusia yrityksiä suhteessa yrityskantaan perustettiin keskimäärin 2,2 prosenttia. Eniten yrityksiä aloitettiin terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa (3,0 %) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa ja muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa, molemmissa 2,7 %.

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset suhteessa yrityskantaan toimialoittain, 3. neljännes 2004 ja 2005, prosenttia

Maakunnittaiset tiedot

Eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellemaalle (1 981), Pirkanmaalle (508) ja Varsinais-Suomeen (454). Suhteessa yrityskantaan vilkkaimmin yrityksiä aloitettiin Uudellamaalla (2,6 %) sekä Pohjois-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Etelä-Karjalassa ja Kanta-Hämeessä (kaikissa 2,2 %).

Kuvio 2. Aloittaneet yritykset suhteessa yrityskantaan maakunnittain, 3. neljännes 2004 ja 2005, prosenttia

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Helsingin seutukuntaan (1 820), Tampereen seutukuntaan (382) ja Turun seutukuntaan (313). Suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä aloitti Lappeenrannan seutukunnassa (2,8 %) ja Oulun seutukunnassa (2,7 %).

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä aloitti eniten liikkeen- tai ammatinharjoittajayrityksiä (3 223) ja toiseksi eniten osakeyhtiöitä (1 671). Luonnollisten henkilöiden osuus aloittaneiden yritysten kokonaismäärästä oli 57,2 prosenttia ja osakeyhtiömuotoisten osuus 29,7 prosenttia.

Lopettaneet yritykset vuoden 2005 toisella neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2005 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 5 133 yritystä. Näistä 1 314 (25,6 %) oli kaupan yrityksiä, 1 283 (25,0 %) liike-elämän ja kiinteistöpalvelujen yrityksiä, 665 (13,0 %) rakennusalan yrityksiä ja 443 (8,6 %) teollisuusyrityksiä. Vastaavana neljänneksenä vuonna 2004 toimintansa lopetti 4 586 yritystä. Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi siten 11,9 prosenttia.

Yrityksiä lopetti vuoden 2005 toisella neljänneksellä suhteessa yrityskantaan keskimäärin 2,0 prosenttia. Eniten yrityksiä lopetti rahoitustoiminnassa (3,2 %) ja majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (3,0 %).

Kuvio 4. Lopettaneet yritykset suhteessa yrityskantaan toimialoittain, 2. neljännes 2004 ja 2005, prosenttia

Maakunnittaiset tiedot

Yrityksiä lopetti vuoden 2005 toisella neljänneksellä eniten Uudellamaalla (2 031), Pirkanmaalla (416) ja Varsinais-Suomessa (396). Suhteessa yrityskantaan yrityksiä lopetettiin vilkkaimmin Uudellamaalla (2,7 %) ja Päijät-Hämeessä (2,0 %).

Kuvio 5. Lopettaneet yritykset suhteessa yrityskantaan maakunnittain, 2. neljännes 2004 ja 2005, prosenttia

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2005 toisella neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingin seutukunnassa (1 934). Suhteessa yrityskantaan yrityksiä lopetettiin eniten Helsingin ja Jämsän seutukunnissa, molemmissa 2,8 prosenttia.

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Vuoden 2005 toisella neljänneksellä lopetti eniten liikkeen- tai ammatinharjoittajayrityksiä (2 494) ja toiseksi eniten osakeyhtiöitä (1 914). Luonnollisten henkilöiden osuus lopettaneiden yritysten kokonaismäärästä oli 48,6 prosenttia ja osakeyhtiömuotoisten osuus oli 37,3 prosenttia.

Konkurssit

Tiedot konkursseista päätoimialoittain, alkaen vuodesta 1986 (StatFin).


Päivitetty 2.2.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 3. vuosineljännes 2005, Aloittaneet yritykset vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2005/03/aly_2005_03_2006-02-02_kat_001.html