Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2005

Toimialoittaiset tiedot

Vuonna 2005 toimintansa aloitti 26 453 uutta yritystä ja toimintansa lopetti 21 170 yritystä. Yrityskannan nettokasvu oli 5 283 yritystä eli osuus koko yrityskannasta oli 2,1 %. Vuoteen 2004 verrattuna aloittaneiden yritysten määrä kasvoi 5,3 prosenttia ja lopettaneiden yritysten määrä laski, -3,2 prosenttia.

Eniten uusia yrityksiä aloitti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jossa toimintansa aloitti 6 980 yritystä (26,4 %). Kaupan toimialalla aloitti 5 519 yritystä (20,9 %) ja rakentamisen toimialalla aloitti 4 623 yritystä (17,5 %).

Eniten lopettaneita yrityksiä oli kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 5 394 (25,5 %). Kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa lopetti 4 765 yritystä (22,5 %) ja rakentamisen toimialalla lopetti 3 011 yritystä (14,2 %).

Yrityskannan nettokasvu kiinteistö- ja liike-elämän palvelujen toimialalla oli toimialoista suurin, 2 215 yritystä eli osuus koko toimialan yrityskannasta oli 3,9 prosenttia. Kyseisellä toimialalla aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 8,4 prosenttia ja lopettaneiden yritysten määrä väheni -4,8 prosenttia.

Yrityskannan nettokasvu kaupan toimialalla oli 125 yritystä eli osuus koko yrityskannasta oli 0,2 prosenttia. Tällä toimialalla aloittaneiden yritysten määrä väheni -0,3 prosenttia ja lopettaneiden yritysten -5,4 prosenttia.

Vuonna 2005 teollisuudessa aloitti yhteensä 1 822 ja lopetti 1 911 yritystä. Yrityskannan nettovähennys teollisuudessa oli -89 yritystä eli osuus koko toimialan yrityskannasta oli -0,3 prosenttia. Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 5,6 prosenttia ja lopettaneiden yritysten väheni -3,9 prosenttia.

Rakentamisen toimialalla aloitti vuonna 2005 yhteensä 4 623 yritystä ja lopetti 3 011 yritystä. Yrityskannan nettokasvu oli 1 612 yritystä eli osuus koko toimialan yrityskannasta oli 4,4 prosenttia. Kyseisellä toimialalla aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 11,5 prosenttia ja lopettaneiden yritysten 0,3 prosenttia.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa aloitti vuonna 2005 yhteensä 1 414 ja lopetti 1 367 yritystä. Yrityskannan nettokasvu oli 47 yritystä eli osuus koko toimialan yrityskannasta oli 0,4 prosenttia. Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 2,3 prosenttia ja lopettaneiden yritysten määrä väheni -4,5 prosenttia.

Taulukko 1: Aloittaneet yritykset toimialoittain vuonna 2005.

Taulukko 2: Aloittaneet yritykset toimialoittain 1999 - 2005.

Taulukko 3: Lopettaneet yritykset toimialoittain vuonna 2005.

Taulukko 4: Lopettaneet yritykset toimialoittain 1999 - 2005.

Kuvio 1: Yrityskannan suhteellinen muutos toimialoittain vuonna 2005.

Maakunnittaiset tiedot

Vuonna 2005 lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Uudellamaalla (8 961 yritystä) ja lopetti eniten myös Uudellamaalla (6 963 yritystä). Yrityskannan nettokasvu oli suurin Uudellamaalla (1 998 yritystä). Varsinais-Suomessa yrityskannan nettokasvu oli 466 yritystä ja Pirkanmaalla 465 yritystä. Kainuussa nettokasvu oli vain seitsemän (7) yritystä. Yrityskannan suhteellinen muutos oli suurin Itä-Uudellamaalla (3,1 %) ja Uudellamaalla (2,6 %).

Uusien yritysten määrä lisääntyi eniten Uudellamaalla (622) ja väheni eniten Kymenlaaksossa (-78). Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Pohjois-Pohjanmaalla (119) ja väheni Uudellamaalla (-715). Suhteellisesti eniten aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi Ahvenanmaalla (32,7 %) ja väheni eniten Kymenlaaksossa (-10,3 %). Suhteellisesti eniten lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi Ahvenanmaalla (34,2 %) ja väheni Uudellamaalla (-9,3 %).

Taulukko 5: Aloittaneet yritykset maakunnittain vuonna 2005.

Taulukko 6: Aloittaneet yritykset maakunnittain 1999 - 2005.

Taulukko 7: Lopettaneet yritykset maakunnittain vuonna 2005.

Taulukko 8: Lopettaneet yritykset maakunnittain 1999 - 2005.

Kuvio 2: Yrityskannan suhteellinen muutos maakunnittain vuonna 2005.

Kunnittaiset tiedot

Yrityskanta kasvoi vuonna 2005 absoluuttisesti eniten Helsingissä, missä aloitti 4 626 ja lopetti 3 725 yritystä. Nettokasvu oli 901 yritystä eli 2,3 prosenttia yrityskannasta. Yli 1 000 yrityksen kunnissa yrityskanta kasvoi suhteellisesti eniten Hyvinkäällä (5,0 %) ja väheni Savonlinnassa (-0,8 %).

Vuoteen 2004 verrattuna uusien yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (+246) ja Espoossa (+101), ja väheni eniten Vaasassa (-53) ja Tampereella (-47). Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Maarianhaminassa (+28) ja Seinäjoella (+28), ja väheni eniten Helsingissä (-400) ja Tampereella (-173).

Taulukko 9. Yrityskannan suhteellinen muutos sekä aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrän muutos edelliseen vuoteen verrattuna kunnittain vuonna 2005 (yli 1 000 yrityksen kunnat).

Seutukunnittaiset tiedot

Vuonna 2005 lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Helsingin seutukuntaan (8 234), Tampereen seutukuntaan (1 655) ja Turun seutukuntaan (1 503). Yrityskantaan suhteutettuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Jyväskylän seutukunnassa (12,8 %), Oulun seutukunnassa (12,3 %) ja Helsingin seutukunnassa (12,0 %).

Vuonna 2005 lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (6 467), Tampereen seutukunnassa (1 265) ja Turun seutukunnassa (1 166). Yrityskantaan suhteutettuna eniten lopettaneita yrityksiä oli Oulun seutukunnassa (9,6 %), Jämsän seutukunnassa (9,5 %) ja Helsingin seutukunnassa (9,4 %).

Yrityskannan nettokasvu oli suurin Helsingin seutukunnassa (1 767), seuraavaksi suurin Tampereen seutukunnassa (390). Yrityskannan suhteellinen kasvu oli suurin Loviisan seutukunnassa (5,7 %) ja vastaavasti suhteellinen lasku oli suurinta Kehys-Kainuun seutukunnassa (-2,6 %).

Vuoteen 2004 verrattuna uusien yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingin seutukunnassa (+528) ja väheni Kotkan-Haminan seutukunnassa (-49). Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Oulun seutukunnassa (+83) ja väheni Helsingin seutukunnassa (-713).

Kuvio 3: Yrityskannan suhteellinen muutos seutukunnittain vuonna 2005 (10 seutukuntaa, missä yritysten määrä lisääntyi eniten ja 10 seutukuntaa, missä yritysten määrä väheni eniten).

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuonna 2005 toimintansa aloitti 15 247 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 7 710 osakeyhtiötä ja 1 630 kommandiittiyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 57,6 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 29,1 prosenttia osakeyhtiöitä.

Vuonna 2005 toimintansa lopetti 11 558 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä, 6 383 osakeyhtiötä ja 1 631 kommandiittiyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 54,6 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 30,2 prosenttia osakeyhtiöitä.

Taulukko 10: Aloittaneet yritykset oikeudellisen muodon mukaan vuonna 2005.

Taulukko 11: Lopettaneet yritykset oikeudellisen muodon mukaan vuonna 2005.

Yrityksen kriittisin aika 1-3 vuotta aloittamisesta

Vuonna 2005 toimintansa lopettaneista yrityksistä lähes 11 prosenttia oli toiminut alle vuoden ja 27 prosenttia alle kaksi vuotta. Lopettaneista yrityksistä noin 45 prosenttia on toiminut vähemmän kuin neljä vuotta.

Kuvio 4: Vuonna 2005 lopettaneet yritykset toiminta-ajan mukaan.

Taulukko 12: Yritysten eloonjäämisasteet (% kaikista aloittaneista) aloittamisvuoden mukaan.


Päivitetty 2.11.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2005, Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2005 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2005/aly_2005_2006-11-02_kat_001.html