Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aloittaneet yritykset vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Tilastokeskuksen mukaan 8 461 yritystä aloitti toimintansa vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä oli samalla tasolla kuin vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin toimintansa aloitti 8 432 yritystä. Eniten uusia yrityksiä aloitti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jossa toimintansa aloitti 2 233 yritystä (26,4 %). Kaupan toimialalla aloitti 1 792 yritystä (21,2 %) ja rakentamisen toimialalla aloitti 1 378 yritystä (16,3 %).

Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 3,2 prosenttia vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä.

Taulukko 1. Aloittaneet yritykset toimialoittain, 1. neljännes 2006.

 

Maakuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Uudellamaalla (2 723). Runsaasti aloituksia oli myös Varsinais-Suomessa (769), Pirkanmaalla (757) ja Pohjois-Pohjanmaalla (568). Yrityskantaan suhteutettuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Pohjois-Pohjanmaalla (3,9 %), Kanta-Hämeessä (3,5 %), Uudellamaalla (3,5 %) ja Kymenlaaksossa (3,5 %).

Taulukko 2. Aloittaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes 2006.

 

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 1. neljännes 2006, %.

Seutukuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Helsingin seutukuntaan (2 512), Tampereen seutukuntaan (538) ja Turun seutukuntaan (513). Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Oulun seutukunnassa (4,4 %), Joutsan seutukunnassa (3,9 %) ja Raahen seutukunnassa (3,9 %).

 

Kuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä eniten aloittaneita yrityksiä oli Helsingissä (1 359), Espoossa (427), Tampereella (346) ja Turussa (303). Verrattuna edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Espoossa (+60) ja Lahdessa (+31). Edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä väheni eniten Vantaalla (-52) ja Helsingissä (-50).

Taulukko 3. Aloittaneet yritykset kunnittain, 4. neljännes 2005.

 

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa aloitti 5 048 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 2 320 osakeyhtiötä ja 521 kommandiittiyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 59,7 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 27,4 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset vuoden 2005 neljännellä neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 7 584 yritystä. Edellisen vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä on laskenut lievästi, kun vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 7 843 yritystä. Eniten lopettaneita yrityksiä oli kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 912. Lopettaneita yrityksiä oli runsaasti myös kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa (1 717) ja rakentamisen toimialalla (1 053).

Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,9 prosenttia vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä. Suhteellisesti eniten lopettaneita yrityksiä oli majoitus- ja ravitsemustoiminnassa, jossa lopettaneiden yritysten osuus yrityskannasta oli 3,9 prosenttia.

Taulukko 4. Lopettaneet yritykset toimialoittain, 4. neljännes 2005.

 

Maakuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä toiminnan lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla (2 328). Lopettaneita yrityksiä oli runsaasti myös Pirkanmaalla (675) ja Varsinais-Suomessa (673). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Kanta-Hämeessä (3,3 %), Pohjois-Pohjanmaalla (3,2 %) ja Pohjanmaalla (3,1 %).

Taulukko 5. Lopettaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes 2005.

 

Kuvio 2. Lopettaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 4. neljännes 2005, %.

 

Seutukuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten lopettaneita yrityksiä oli Helsingin seutukunnassa (2 118). Lopettaneita yrityksiä oli runsaasti myös Tampereen seutukunnassa (461) ja Turun seutukunnassa (436). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Riihimäen seutukunnassa (3,9 %) ja Pietarsaaren seutukunnassa (3,6 %).

 

Kuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä eniten lopettaneita yrityksiä oli Helsingissä (1 168). Kuntakohtaisen tarkastelun perusteella lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti runsaasti myös Espoossa (330), Tampereella (300), Vantaalla (262) ja Turussa (254). Verrattuna vuoden 2004 viimeiseen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä laski eniten Tampereella (-114).

Taulukko 6. Lopettaneet yritykset kunnittain, 4. neljännes 2006.

 

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 4 375 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 2 037 osakeyhtiötä ja 573 kommandiittiyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 57,7 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 26,9 prosenttia osakeyhtiöitä.

Konkurssit

Tiedot konkursseista päätoimialoittain, alkaen vuodesta 1986 (StatFin).


Päivitetty 27.7.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 1. vuosineljännes 2006, Aloittaneet yritykset vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2006/01/aly_2006_01_2006-07-27_kat_001.html