Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet yritykset vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä

Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä 11 257 uutta yritystä aloitti toimintansa. Eniten uusia yrityksiä aloitti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jossa toimintansa aloitti 3 405 yritystä eli 30,2 % kaikista neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla aloitti 1 970 yritystä (17,5 %) ja rakentamisen toimialalla aloitti 1 887 yritystä (16,8 %). Aloittaneita yrityksiä oli lukumääräisesti enemmän kuin vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä (10 373). Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 8,5 prosenttia.

Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä koko yrityskannasta uusia yrityksiä oli keskimäärin 3,9 prosenttia, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 3,7 prosenttia. Suurista toimialoista suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä perustettiin kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa (4,6 %) ja rakentamisessa (4,5 %).

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 1. neljännes 2002 - 2007.

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 1. neljännes 2002 - 2007.

Taulukko 1. Aloittaneet yritykset toimialoittain, 1. neljännes 2007.

Toimiala Aloittaneet yritykset 1. neljännes Osuus yritys- kannasta, %
YHTEENSÄ 11 257 3,9
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut 3 405 4,6
G Tukku-, väh.kaup; moot.ajon.; henk.koht., kotital.esin. korj. 1 970 3,4
F Rakentaminen 1 887 4,5
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 1 091 4,7
D Teollisuus 701 2,4
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 561 2,2
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 503 6,7
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 482 4,2
A Maatalous, riistatalous ja metsätalous 314 3,7
J Rahoitustoiminta 139 4,9
M Koulutus 124 5,1
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 45 3,1
C Kaivostoiminta ja louhinta 16 1,4
X Toimiala tuntematon 9 0,7
B Kalatalous 8 1,9
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 2 2,6

Maakunnittaiset tiedot

Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä aloitti Uudellamaalla (3 914). Yrityksiä aloitettiin myös melko runsaasti Varsinais-Suomessa (1 073) ja Pirkanmaalla (965). Yrityskantaan suhteutettuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla (4,6 %) ja Kanta-Hämeen maakunnassa (4,2 %).

Taulukko 2. Aloittaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes 2007.

Maakunta Aloittaneet yritykset 1. neljännes Osuus yritys- kannasta, % Aloittaneiden määrän muutos 1/07 - 1/06
KOKO MAA 11 257 3,9 884
Uudenmaan maakunta 3 914 4,6 627
Varsinais-Suomen maakunta 1 073 3,9 107
Pirkanmaan maakunta 965 3,8 15
Pohjois-Pohjanmaan maakunta 645 4,0 -68
Keski-Suomen maakunta 474 3,7 16
Satakunnan maakunta 405 3,2 12
Etelä-Pohjanmaan maakunta 392 3,3 46
Päijät-Hämeen maakunta 379 3,5 -46
Kanta-Hämeen maakunta 366 4,2 23
Pohjois-Savon maakunta 331 2,9 -13
Kymenlaakson maakunta 316 3,8 8
Etelä-Savon maakunta 299 3,6 63
Lapin maakunta 283 2,9 -29
Pohjanmaan maakunta 275 2,7 -26
Pohjois-Karjalan maakunta 248 3,3 40
Itä-Uudenmaan maakunta 233 4,0 32
Etelä-Karjalan maakunta 214 3,5 5
Keski-Pohjanmaan maakunta 123 3,2 -2
Kainuun maakunta 119 3,4 0
Ahvenanmaa 82 3,6 10

Kuvio 2. Aloittaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 1. neljännes 2002 - 2007.

Kuvio 2. Aloittaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 1. neljännes 2002 - 2007.

Kuvio 3. Aloittaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 1. neljännes 2007, %.

Kuvio 3. Aloittaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 1. neljännes 2007, %.

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Helsingin seutukuntaan (3 611), Tampereen seutukuntaan (684) ja Turun seutukuntaan (683). Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Helsingin ja Oulun seutukunnissa, molemmissa 4,7 %.

TE-keskusalueittaiset tiedot

Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Uudenmaan TE-keskusalueella (4 147) ja vähiten Kainuun TE-keskusalueella (119). Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Uudenmaan (4,6 %) ja Pohjois-Pohjanmaan (4,0 %) TE-keskusalueilla ja vähiten Lapin, Pohjois-Savon ja Pohjanmaan TE-keskusalueilla (2,9 %).

Kuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingissä (2 057), Espoossa (557), Tampereella (456), Turussa (414) ja Vantaalla (405). Vuoden 2006 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (+520) ja väheni eniten Porissa (-31).

Taulukko 3. Aloittaneet yritykset kunnittain, 1. neljännes 2007. Mukana 20 kuntaa, joissa eniten aloittaneita yrityksiä.

Kunta Aloittaneet yritykset 1. neljännes 2007 Osuus yrityskannasta, % Aloittaneiden määrän muutos 1/2007 - 1/2006
KOKO MAA 11 257 3,9 884
091 Helsinki 2 057 5,0 520
049 Espoo 557 4,4 34
837 Tampere 456 4,1 26
853 Turku 414 4,2 33
092 Vantaa 405 4,4 21
564 Oulu 256 4,8 -8
398 Lahti 219 4,1 -17
179 Jyväskylä 175 4,5 39
405 Lappeenranta 116 4,2 7
638 Porvoo 113 4,1 20
609 Pori 108 2,7 -31
167 Joensuu 106 4,1 38
297 Kuopio 106 2,8 -24
109 Hämeenlinna 104 4,4 2
285 Kotka 103 4,2 9
491 Mikkeli 94 3,9 13
858 Tuusula 93 4,2 0
106 Hyvinkää 92 4,1 2
743 Seinäjoki 91 4,2 9
186 Järvenpää 83 4,4 3

Taulukko 4. Aloittaneet yritykset kunnittain, 1. neljännes 2002 - 2007. Mukana 10 kuntaa, joissa eniten aloittaneita yrityksiä.

Kunta 2002Q1 2003Q1 2004Q1 2005Q1 2006Q1 2007Q1
091 Helsinki 1 488 1 407 1 573 1 526 1 537 2 057
049 Espoo 445 446 484 473 523 557
837 Tampere 380 390 458 389 430 456
853 Turku 315 317 393 344 381 414
092 Vantaa 314 371 348 356 384 405
564 Oulu 164 166 228 219 264 256
398 Lahti 195 171 186 194 236 219
179 Jyväskylä 111 134 169 157 136 175
405 Lappeenranta 62 94 93 80 109 116
638 Porvoo 69 90 111 104 93 113

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa aloitti 6 075 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 4 191 osakeyhtiötä ja 430 kommandiittiyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 54,0 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 37,2 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset vuoden 2006 neljännellä neljänneksellä

Vuoden 2006 neljännellä neljänneksellä 8 643 yritystä lopetti toimintansa. Eniten yrityksiä lopetti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jossa lopettaneita yrityksiä oli 2 312 (26,7 %). Kaupan toimialalla toimintansa lopetti 2 056 yritystä (23,8 %) ja rakentamisen toimialalla lopetti 1 198 yritystä (13,9 %). Verrattuna edelliseen vuoteen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 6,2 prosenttia.

Yrityksiä lopetti suhteessa yrityskantaan vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 3,0 prosenttia, kun vuoden 2005 vastaavana ajankohtana luku oli 2,9 prosenttia. Eniten yrityksiä lopetti majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla (4,2 %).

Kuvio 4. Lopettaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 4. neljännes 2001 - 2006.

Kuvio 4. Lopettaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 4. neljännes 2001 - 2006.

Taulukko 5. Lopettaneet yritykset toimialoittain, 4. neljännes 2006.

Toimiala Lopettaneet yritykset 4. neljännes Osuus yritys- kannasta, %
YHTEENSÄ 8 643 3,0
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut 2 312 3,1
G Tukku-, väh.kaup; moot.ajon.; henk.koht., kotital.esin. korj. 2 056 3,6
F Rakentaminen 1 198 2,9
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 701 3,0
D Teollisuus 682 2,3
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 525 2,1
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 483 4,2
A Maatalous, riistatalous ja metsätalous 228 2,7
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 224 3,0
J Rahoitustoiminta 98 3,4
M Koulutus 89 3,7
C Kaivostoiminta ja louhinta 22 1,9
B Kalatalous 12 2,8
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 9 0,6
X Toimiala tuntematon 2 0,2
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 1 1,3
P Työnantajakotital.; kotital. tuottamat tav. ja palv. omaan käyttöön 1 2,2

Maakunnittaiset tiedot

Vuoden 2006 neljännellä neljänneksellä toiminnan lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla (2 957). Yrityksiä lopetti runsaasti myös Varsinais-Suomessa (715) ja Pirkanmaalla (687). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (3,5 %), Itä-Uudellamaalla (3,4 %) ja Kanta-Hämeessä (3,3 %). Vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä suhteessa yrityskantaan yrityksiä lopetettiin eniten Kanta-Hämeen ja Pohjanmaan maakunnissa, molemmissa 3,3 prosenttia.

Taulukko 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes 2006.

Maakunta Lopettaneet yritykset 4. neljännes Osuus yritys- kannasta, % Lopettaneiden määrän muutos 4/06 - 4/05
KOKO MAA 8 643 3,0 505
Uudenmaan maakunta 2 957 3,5 593
Varsinais-Suomen maakunta 715 2,6 -11
Pirkanmaan maakunta 687 2,7 -32
Pohjois-Pohjanmaan maakunta 485 3,0 -11
Keski-Suomen maakunta 389 3,0 22
Satakunnan maakunta 359 2,8 24
Päijät-Hämeen maakunta 337 3,1 26
Lapin maakunta 291 3,0 13
Kanta-Hämeen maakunta 288 3,3 14
Etelä-Pohjanmaan maakunta 283 2,4 -31
Pohjanmaan maakunta 279 2,8 -41
Pohjois-Savon maakunta 263 2,3 -75
Kymenlaakson maakunta 244 3,0 -14
Etelä-Savon maakunta 223 2,7 -10
Itä-Uudenmaan maakunta 198 3,4 54
Pohjois-Karjalan maakunta 191 2,5 -6
Etelä-Karjalan maakunta 176 2,9 -2
Keski-Pohjanmaan maakunta 97 2,6 -12
Kainuun maakunta 85 2,4 -5
Ahvenanmaa 62 2,7 -3

Kuvio 5. Lopettaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 4. neljännes 2001 - 2006.

Kuvio 5. Lopettaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 4. neljännes 2001 - 2006.

Kuvio 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 4. neljännes 2006, %.

Kuvio 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 4. neljännes 2006, %.

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2006 neljännellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (2 726). Yrityksiä lopetettiin melko runsaasti myös Tampereen seutukunnassa (471) ja Turun seutukunnassa (440). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Kemi-Tornion, Ylä-Pirkanmaan ja Hämeenlinnan seutukunnissa, kaikissa 3,6 prosenttia.

TE-keskuksittaiset tiedot

Vuoden 2006 neljännellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Uudenmaan TE-keskusalueella (3 155) ja vähiten Kainuun TE-keskusalueella (85). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudenmaan TE-keskusalueella (3,5 %) ja vähiten Pohjois-Savon TE-keskusalueella (2,3 %).

Kuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingissä (1 561), Espoossa (388) ja Tampereella (324). Vuoden 2005 neljänteen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä väheni eniten Anjalankoskella, Naantalissa ja Savonlinnassa, kaikissa -17 yritystä.

Taulukko 7. Lopettaneet yritykset kunnittain, 4. neljännes 2006. Mukana 20 kuntaa, joissa eniten lopettaneita yrityksiä.

Kunta Lopettaneet yritykset 4. neljännes 2006 Osuus yrityskannasta, % Lopettaneiden määrän muutos 4/2006 - 4/2005
KOKO MAA 8 643 3,0 505
091 Helsinki 1 561 3,8 365
049 Espoo 388 3,1 69
837 Tampere 324 2,9 -5
092 Vantaa 306 3,3 22
853 Turku 280 2,9 -7
398 Lahti 188 3,6 42
564 Oulu 162 3,0 -16
179 Jyväskylä 132 3,4 13
609 Pori 130 3,3 19
297 Kuopio 110 2,9 -10
905 Vaasa 102 3,6 3
638 Porvoo 99 3,6 12
405 Lappeenranta 83 3,0 6
106 Hyvinkää 81 3,6 11
285 Kotka 81 3,3 2
491 Mikkeli 76 3,2 17
698 Rovaniemi 76 2,8 1
109 Hämeenlinna 73 3,1 12
543 Nurmijärvi 72 3,2 25
858 Tuusula 70 3,1 16

Taulukko 8. Lopettaneet yritykset kunnittain, 4. neljännes 2001 -2006. Mukana 10 kuntaa, joissa eniten lopettaneita yrityksiä.

Kunta 2001Q4 2002Q4 2003Q4 2004Q4 2005Q4 2006Q4
091 Helsinki 1 421 1 512 1 419 1 175 1 196 1 561
049 Espoo 394 343 330 327 319 388
837 Tampere 388 323 311 393 329 324
092 Vantaa 272 260 242 245 284 306
853 Turku 273 285 270 285 287 280
398 Lahti 146 151 171 162 146 188
564 Oulu 161 138 141 162 178 162
179 Jyväskylä 118 129 122 110 119 132
609 Pori 112 109 108 120 111 130
297 Kuopio 136 86 111 108 120 110

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 4 892 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 2 453 osakeyhtiötä ja 569 kommandiittiyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 56,6 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 28,4 prosenttia osakeyhtiöitä.

Konkurssit

Tiedot konkursseista päätoimialoittain , alkaen vuodesta 1986 (StatFin).

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2007, 1. neljännes; lopettaneet yritykset 2006, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Janne Peltola (09) 1734 2929, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 26.7.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 1. vuosineljännes 2007, Aloittaneet ja lopettaneet yritykset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2007/01/aly_2007_01_2007-07-26_kat_001_fi.html