Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi huomattavasti

Aloittaneet yritykset vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä 7 667 uutta yritystä aloitti toimintansa. Eniten uusia yrityksiä aloitti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jossa toimintansa aloitti 2 255 yritystä eli 29,4 prosenttia kaikista neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla aloitti 1 353 yritystä (17,6 %) ja kaupan toimialalla aloitti 1 253 yritystä (16,3 %). Aloittaneita yrityksiä oli neljä vähemmän kuin vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä (7 671).

Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä koko yrityskannasta uusia yrityksiä oli 2,5 prosenttia, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 2,6 prosenttia. Kolmesta suurimmasta toimialasta suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä perustettiin rakentamisen toimialalla (2,9 %).

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 3. neljännes 2001–2008

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 3. neljännes 2001–2008

Taulukko 1. Aloittaneet yritykset toimialoittain, 3. neljännes 2008

Toimiala Aloittaneet
yritykset
3. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
YHTEENSÄ 7 667 2,5
K Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palvelut 2 255 2,7
F Rakentaminen 1 353 2,9
G Tukku-, väh.kaup; moot.ajon.; henk.koht., kotital.esin. korj. 1 253 2,2
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 791 3,1
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 453 1,7
D Teollisuus 450 1,5
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 339 2,8
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 293 3,5
A Maatalous, riistatalous ja metsätalous 217 2,4
M Koulutus 100 3,8
J Rahoitustoiminta 86 2,8
X Toimiala tuntematon 38 62,3
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 25 1,6
C Kaivostoiminta ja louhinta 8 0,7
B Kalatalous 3 0,7
P Työnant.kotital.; kotital. tuott. tav. ja palv. omaan käyttöön 2 4,8
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 1 1,2

Maakunnittaiset tiedot

Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä aloitti Uudellamaalla (2 622). Yrityksiä aloitettiin myös melko runsaasti Pirkanmaalla (675) ja Varsinais-Suomessa (673). Yrityskantaan suhteutettuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla (2,9 %), kuten vuoden 2007 vastaavana ajankohtanakin (3.0 %).

Kuvio 2. Aloittaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 3. neljännes 2001–2008

Kuvio 2. Aloittaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 3. neljännes 2001–2008

Taulukko 2. Aloittaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes 2008

Maakunta Aloittaneet
yritykset
3. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
Aloittaneiden
määrän muutos
III/08 - III/07
KOKO MAA 7 667 2,5 -4
MANNER-SUOMI 7 470 2,5 -34
Uudenmaan maakunta 2 622 2,9 24
Pirkanmaan maakunta 675 2,5 -80
Varsinais-Suomen maakunta 673 2,3 -48
Pohjois-Pohjanmaan maakunta 439 2,5 10
Keski-Suomen maakunta 356 2,6 -19
Satakunnan maakunta 299 2,3 7
Pohjois-Savon maakunta 264 2,2 19
Kymenlaakson maakunta 242 2,8 32
Kanta-Hämeen maakunta 233 2,5 -14
Päijät-Hämeen maakunta 223 2,0 -25
Lapin maakunta 217 2,1 13
Etelä-Pohjanmaan maakunta 201 1,6 -11
Pohjanmaan maakunta 189 1,8 8
Etelä-Savon maakunta 182 2,1 7
Pohjois-Karjalan maakunta 182 2,3 16
Itä-Uudenmaan maakunta 169 2,6 -8
Etelä-Karjalan maakunta 120 1,9 -15
Kainuun maakunta 96 2,6 35
Keski-Pohjanmaan maakunta 88 2,2 15
Ahvenanmaa 53 2,2 -5

Kuvio 3. Aloittaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 3. neljännes 2008, %

Kuvio 3. Aloittaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 3. neljännes 2008, %

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Helsingin seutukuntaan (2 399), Tampereen seutukuntaan (497) ja Turun seutukuntaan (435). Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Kouvolan, Kajaanin ja Ahvenanmaan saariston seutukunnissa, kaikissa 3,2 prosenttia.

TE-keskusalueittaiset tiedot

Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Uudenmaan TE-keskusalueella (2 791) ja vähiten Kainuun TE-keskusalueella (96). Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Uudenmaan (2,8 %) TE-keskusalueella ja vähiten Etelä-Pohjanmaan (1,6 %) ja Pohjanmaan (1,9 %) TE-keskusalueilla.

Kuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingissä (1 360), Espoossa (370), Tampereella (332), Vantaalla (276) ja Turussa (260). Vuoden 2007 kolmanteen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (87) ja väheni eniten Espoossa ja Tampereella, molemmissa 39 yrityksellä.

Taulukko 3. Aloittaneet yritykset kunnittain, 3. neljännes 2008. Mukana 20 kuntaa, joissa eniten aloittaneita yrityksiä

Kunta Aloittaneet
yritykset
3. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
Aloittaneiden
määrän muutos
III/08 - III/07
KOKO MAA 7 667 2,5 -4
091 Helsinki 1 360 3,1 86
049 Espoo 370 2,7 -39
837 Tampere 332 2,8 -39
092 Vantaa 276 2,8 -6
853 Turku 260 2,5 -21
564 Oulu 175 3,0 8
398 Lahti 125 2,3 -17
179 Jyväskylä 120 2,8 -6
297 Kuopio 102 2,5 -5
609 Pori 91 2,3 -2
638 Porvoo 87 2,9 5
167 Joensuu 81 2,9 -1
698 Rovaniemi 79 2,7 11
905 Vaasa 66 2,3 13
106 Hyvinkää 65 2,7 -4
109 Hämeenlinna 65 2,6 3
186 Järvenpää 61 3,0 1
927 Vihti 61 3,3 11
491 Mikkeli 60 2,4 -1
858 Tuusula 60 2,4 -4

Taulukko 4. Aloittaneet yritykset kunnittain, 3. neljännes 2001–2008. Mukana 10 kuntaa, joissa eniten aloittaneita yrityksiä

Kunta III/2001 III/2002 III/2003 III/2004 III/2005 III/2006 III/2007 III/2008
091 Helsinki 899 906 930 987 1 029 1 155 1 274 1 360
049 Espoo 239 289 269 281 353 332 409 370
837 Tampere 206 200 232 273 320 330 371 332
092 Vantaa 173 196 240 230 258 256 282 276
853 Turku 190 177 199 235 216 274 281 260
564 Oulu 90 99 111 129 144 180 167 175
398 Lahti 98 111 81 103 121 118 142 125
179 Jyväskylä 76 71 84 84 96 135 126 120
297 Kuopio 62 75 65 79 93 93 107 102
609 Pori 74 69 71 65 87 91 93 91

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä toimintansa aloitti 3 917 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 3 056 osakeyhtiötä ja 265 kommandiittiyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 51,1 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 39,9 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset vuoden 2008 toisella neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2008 toisella neljänneksellä 5 355 yritystä lopetti toimintansa. Eniten yrityksiä lopetti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 371 (25,6 %). Kaupan toimialalla toimintansa lopetti 1 162 yritystä (21,7 %) ja rakentamisen toimialalla lopetti 844 yritystä (15,8 %). Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 12,7 prosenttia.

Yrityksiä lopetti suhteessa yrityskantaan vuoden 2008 toisella neljänneksellä keskimäärin 1,7 prosenttia, kun vuoden 2007 vastaavana ajankohtana luku oli 1,6 prosenttia. Suurista toimialoista eniten yrityksiä suhteessa yrityskantaan lopetti majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla (2,5 %).

Kuvio 4. Lopettaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 2. neljännes 2001–2008.

Kuvio 4. Lopettaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 2. neljännes 2001–2008.

Taulukko 5. Lopettaneet yritykset toimialoittain, 2. neljännes 2008

Toimiala Lopettaneet
yritykset
2. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
YHTEENSÄ 5 355 1,7
K Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palvelut 1 371 1,7
G Tukku-, väh.kaup; moot.ajon.; henk.koht., kotital.esin. korj. 1 162 2,0
F Rakentaminen 844 1,8
D Teollisuus 462 1,5
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 442 1,7
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 328 1,3
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 296 2,5
A Maatalous, riistatalous ja metsätalous 163 1,8
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 148 1,8
J Rahoitustoiminta 69 2,2
M Koulutus 45 1,7
C Kaivostoiminta ja louhinta 13 1,1
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 5 0,3
B Kalatalous 2 0,5
P Työnant.kotital.; kotital. tuott. tav. ja palv. omaan käyttöön 2 4,8
X Toimiala tuntematon 2 3,3
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 1 1,2

Maakunnittaiset tiedot

Vuoden 2008 toisella neljänneksellä toiminnan lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla (1 693). Yrityksiä lopetti runsaasti myös Varsinais-Suomessa (607) ja Pirkanmaalla (482). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Varsinais-Suomessa (2,1 %) ja Satakunnassa (2,0 %), kun vuoden 2007 vastaavana ajankohtana yrityksiä lopetti eniten Keski-Suomessa (2,0 %).

Kuvio 5. Lopettaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 2. neljännes 2001–2008

Kuvio 5. Lopettaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 2. neljännes 2001–2008

Taulukko 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes 2008

Maakunta Lopettaneet
yritykset
2. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
Lopettaneiden
määrän muutos
II/08 - II/07
KOKO MAA 5 355 1,7 604
MANNER-SUOMI 5 276 1,7 583
Uudenmaan maakunta 1 693 1,8 231
Varsinais-Suomen maakunta 607 2,1 164
Pirkanmaan maakunta 482 1,8 56
Pohjois-Pohjanmaan maakunta 268 1,5 -31
Satakunnan maakunta 261 2,0 66
Keski-Suomen maakunta 215 1,6 -48
Päijät-Hämeen maakunta 209 1,8 16
Lapin maakunta 189 1,9 16
Etelä-Pohjanmaan maakunta 174 1,4 6
Kanta-Hämeen maakunta 168 1,8 -7
Kymenlaakson maakunta 159 1,8 37
Pohjois-Savon maakunta 151 1,3 -24
Pohjois-Karjalan maakunta 142 1,8 12
Etelä-Savon maakunta 140 1,6 29
Pohjanmaan maakunta 139 1,3 38
Itä-Uudenmaan maakunta 102 1,6 22
Etelä-Karjalan maakunta 86 1,3 8
Keski-Pohjanmaan maakunta 51 1,3 10
Ahvenanmaa 43 1,8 18
Kainuun maakunta 40 1,1 -18

Kuvio 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 2. neljännes 2008, %

Kuvio 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 2. neljännes 2008, %

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2008 toisella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (1 566). Yrityksiä lopetettiin melko runsaasti myös Turun (393) ja Tampereen (324) seutukunnissa. Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Rovaniemen seutukunnassa (2,4 %).

TE-keskusalueittaiset tiedot

Vuoden 2008 toisella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Uudenmaan TE-keskusalueella (1 795) ja vähiten Kainuun TE-keskusalueella (40). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Varsinais-Suomen TE-keskusalueella (2,1 %) ja vähiten Kainuun TE-keskusalueella (1,1 %).

Kuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2008 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingissä (840), Espoossa (266) ja Turussa (252). Vuoden 2007 toiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (94) ja Turussa (58), ja väheni eniten Oulussa (35) ja Lahdessa (22).

Taulukko 7. Lopettaneet yritykset kunnittain, 2. neljännes 2008. Mukana 20 kuntaa, joissa eniten lopettaneita yrityksiä

Kunta Lopettaneet
yritykset
2. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
Lopettaneiden
määrän muutos
II/08 - II/07
KOKO MAA 5 355 1,7 604
091 Helsinki 840 1,9 94
049 Espoo 266 1,9 54
853 Turku 252 2,4 58
837 Tampere 211 1,8 11
092 Vantaa 199 2,0 16
398 Lahti 97 1,8 -22
609 Pori 91 2,3 38
564 Oulu 85 1,5 -35
698 Rovaniemi 73 2,5 24
179 Jyväskylä 72 1,7 -12
167 Joensuu 60 2,1 10
297 Kuopio 55 1,3 -5
285 Kotka 52 2,0 19
109 Hämeenlinna 51 2,0 7
638 Porvoo 51 1,7 12
858 Tuusula 51 2,1 16
491 Mikkeli 50 2,0 11
905 Vaasa 50 1,7 17
106 Hyvinkää 42 1,8 9
186 Järvenpää 40 2,0 7

Taulukko 8. Lopettaneet yritykset kunnittain, 2. neljännes 2001–2008. Mukana 10 kuntaa, joissa eniten lopettaneita yrityksiä

Kunta II/2001 II/2002 II/2003 II/2004 II/2005 II/2006 II/2007 II/2008
091 Helsinki 768 761 683 773 987 704 746 840
049 Espoo 208 193 187 216 272 202 212 266
853 Turku 155 180 163 183 169 166 194 252
837 Tampere 204 229 234 199 214 219 200 211
092 Vantaa 142 138 136 153 209 156 183 199
398 Lahti 96 111 89 94 91 100 119 97
609 Pori 61 56 61 69 76 61 53 91
564 Oulu 70 94 76 80 105 91 120 85
698 Rovaniemi 41 39 41 50 47 53 49 73
179 Jyväskylä 67 85 54 75 62 80 84 72

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2008 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 2 899 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 1 695 osakeyhtiötä ja 354 kommandiittiyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 54,1 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 31,7 prosenttia osakeyhtiöitä.

Konkurssit

Tiedot konkursseista päätoimialoittain , alkaen vuodesta 1986 (StatFin).


Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2008, 3. neljännes; lopettaneet yritykset 2008, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Janne Peltola (09) 1734 2929, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 05.02.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 3. vuosineljännes 2008, Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi huomattavasti . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2008/03/aly_2008_03_2009-02-05_kat_001_fi.html