Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 5.2.2009

Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi lähes 13 prosentilla

Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä yrityksiä aloitti 0,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Eniten yrityksiä aloitti toimialakohtaisesti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, ja maakuntakohtaisesti aloittaneita yrityksiä oli yrityskantaan suhteutettuna eniten Uudellamaalla. Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi vuoden 2008 toisella neljänneksellä - lähes 13 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Lopettaneita yrityksiä oli niin ikään eniten toimialakohtaisesti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa ja maakuntakohtaisesti yrityskantaan suhteutettuna eniten Uudellamaalla. Oikeudellisen muodon mukaan, liikkeen- tai ammatinharjoittajayrityksiä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), aloitti prosentin vähemmän ja lopetti lähes 12 prosenttia enemmän, ja osakeyhtiöitä aloitti noin kaksi prosenttia enemmän ja lopetti reilut 15 prosenttia enemmän edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Aloittaneet yritykset 3. neljännes 2008

Tilastokeskuksen mukaan 7 667 yritystä aloitti toimintansa vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä laski 0,1 prosentilla vuoden 2007 vastaavasta neljänneksestä, jolloin toimintansa aloitti 7 671 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,5 prosenttia vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä.

Eniten uusia yrityksiä aloitti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, kun toimialalla aloitti 2 255 uutta yritystä eli 29,4 prosenttia kaikista kolmannella neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla aloitti 1 353 (17,6 %) ja kaupan toimialalla 1 253 yritystä (16,3 %).

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 622. Myös yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (2,9 %).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä aloittaneita yrityksiä oli eniten Helsingissä (1 360), Espoossa (370), Tampereella (332) ja Turussa (260). Vuoden 2007 kolmanteen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (87) ja väheni eniten Espoossa ja Tampereella, molemmissa 39 yrityksellä.

Aloittaneet yritykset, 3. neljännes 2001–2008

Aloittaneet yritykset, 3. neljännes 2001–2008

Lopettaneet yritykset 2. neljännes 2008

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2008 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 5 355 yritystä. Edellisen vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä on lisääntynyt 12,7 prosenttia, kun vuoden 2007 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 4 751 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,7 prosenttia vuoden 2008 toisella neljänneksellä.

Lopettaneita yrityksiä oli eniten kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 371 (25,6 %). Kaupan toimialalla toimintansa lopetti 1 162 yritystä (21,7 %) ja rakentamisen toimialalla 844 (15,8 %).

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2008 toisella neljänneksellä toimintansa lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla, jossa niitä oli 1 693. Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Varsinais-Suomessa (2,1 %).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2008 toisella neljänneksellä lopettaneita yrityksiä oli eniten Helsingissä (840), Espoossa (266) ja Turussa (252). Vuoden 2007 toiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (94) ja Turussa (58), ja vastaavasti väheni eniten Oulussa (35) ja Lahdessa (22).

Lopettaneet yritykset, 2. neljännes 2001–2008

Lopettaneet yritykset, 2. neljännes 2001–2008

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2008, 3. neljännes; lopettaneet yritykset 2008, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Janne Peltola (09) 1734 2929, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (302,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 05.02.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 3. vuosineljännes 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2008/03/aly_2008_03_2009-02-05_tie_001_fi.html