Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aloittaneiden yritysten määrä väheni ja lopettaneiden nousi yli 17 prosenttia

Aloittaneet yritykset vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä 9 479 uutta yritystä aloitti toimintansa. Eniten uusia yrityksiä aloitti kaupan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 650 yritystä eli 17,4 prosenttia kaikista neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla aloitti 1 514 yritystä (16,0 %) ja rakentamisen toimialalla aloitti 1 135 yritystä (12,0 %). Aloittaneita yrityksiä oli lukumääräisesti 2 013 vähemmän kuin vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä (11 492), eli aloittaneiden yritysten määrä väheni 17,5 prosenttia.

Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä koko yrityskannasta uusia yrityksiä oli 3,0 prosenttia, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 3,8 prosenttia. Suurista toimialoista suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä perustettiin hallinto- ja tukipalvelutoiminnan toimialalla (4,5 %).

Taulukko 1. Aloittaneet yritykset toimialoittain (TOL 2008), 1. neljännes 2009

Toimiala Aloittaneet
yritykset
1. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
YHTEENSÄ 9 479 3,0
G Tukku- ja väh.kaup.; moott.ajoneuv. ja -pyörien kaup. ja korj. 1 650 2,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 1 514 3,6
F Rakentaminen 1 135 2,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 689 4,5
S Muu palvelutoiminta 624 3,3
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 584 5,9
C Teollisuus 514 1,9
J Informaatio ja viestintä 478 4,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 423 3,5
H Kuljetus ja varastointi 412 1,7
L Kiinteistöalan toiminta 409 1,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 356 4,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 292 4,7
P Koulutus 177 5,2
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 144 4,4
B Kaivostoiminta ja louhinta 21 1,8
E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito 20 1,2
X Toimiala tuntematon 17 50,0
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 16 2,2

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 1. neljännes 2005–2009

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 1. neljännes 2005–2009

Maakunnittaiset tiedot

Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä aloitti Uudellamaalla (3 264) ja seuraavaksi eniten Varsinais-Suomessa (872) ja Pirkanmaalla (852). Yrityskantaan suhteutettuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla ja Keski-Pohjanmaalla, molemmissa 3,5 prosenttia. Vuoden 2008 vastaavana ajankohtana yrityksiä aloitti eniten Uudenmaalla ja Päijät-Hämeessä, molemmissa 4,3 prosenttia.

Taulukko 2. Aloittaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes 2009. (Koko maan luvut sisältävät myös alueluokat Tuntematon ja Ulkomaa)

Maakunta Aloittaneet
yritykset
1. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
Aloittaneiden
määrän muutos
I/09 - I/08
KOKO MAA 9 479 3,0 -2 013
MANNER-SUOMI 9 218 3,0 -2 001
Uudenmaan maakunta 3 264 3,5 -598
Varsinais-Suomen maakunta 872 3,0 -234
Pirkanmaan maakunta 852 3,1 -82
Pohjois-Pohjanmaan maakunta 519 2,9 -129
Keski-Suomen maakunta 426 3,1 -96
Pohjois-Savon maakunta 346 2,9 -43
Satakunnan maakunta 326 2,4 -107
Etelä-Pohjanmaan maakunta 292 2,3 -94
Pohjanmaan maakunta 279 2,6 -28
Lapin maakunta 259 2,5 -40
Kanta-Hämeen maakunta 258 2,7 -76
Päijät-Hämeen maakunta 258 2,3 -141
Kymenlaakson maakunta 249 2,8 -78
Pohjois-Karjalan maakunta 232 2,9 -26
Etelä-Savon maakunta 214 2,5 -59
Etelä-Karjalan maakunta 180 2,8 -64
Itä-Uudenmaan maakunta 168 2,5 -91
Keski-Pohjanmaan maakunta 141 3,5 3
Kainuun maakunta 83 2,2 -18
AHVENANMAA 54 2,2 -38
Ahvenanmaa 54 2,2 -38

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Helsingin seutukuntaan (3 173), Tampereen seutukuntaan (639) ja Turun seutukuntaan (572). Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Äänekosken seutukunnassa, 3,7 prosenttia ja Kokkolan seutukunnassa, 3,6 prosenttia.

TE-keskusalueittaiset tiedot

Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Uudenmaan TE-keskusalueella (3 432) ja vähiten Kainuun TE-keskusalueella (83). Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Uudenmaan TE-keskusalueella (3,5 %) ja vähiten Kainuun TE-keskusalueella (2,2 %).

Kuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingissä (1 710), Espoossa (458), Tampereella (399), Turussa (338) ja Vantaalla (327). Vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Liperissä, Kiuruvedellä, Varkaudella ja Ylöjärvellä (9) sekä väheni eniten Helsingissä (-150) ja Espoossa (-130).

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa aloitti 5 115 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 3 423 osakeyhtiötä ja 338 kommandiittiyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 54,0 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 36,1 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä

Toimialoittaiset tiedot

Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä 11 085 yritystä lopetti toimintansa. Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 17,6 prosenttia. Eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 2 252 eli 20,3 prosenttia kaikista viimeisellä neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 1 784 yritystä (16,1 %) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla lopetti 1 624 yritystä (14,7 %).

Yrityksiä lopetti suhteessa yrityskantaan vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä 3,6 prosenttia. Vuoden 2007 vastaavana ajankohtana luku oli 3,1 prosenttia. Suurista toimialoista suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä lopetti hallinto- ja tukipalvelutoiminnan toimialalla (4,5 %).

Taulukko 3. Lopettaneet yritykset toimialoittain (TOL 2008), 4. neljännes 2008

Toimiala Lopettaneet
yritykset
4. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
YHTEENSÄ 11 085 3,6
G Tukku- ja väh.kaup.; moott.ajoneuv. ja -pyörien kaup. ja korj. 2 252 4,0
F Rakentaminen 1 784 3,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 1 624 3,9
C Teollisuus 764 2,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 698 4,5
L Kiinteistöalan toiminta 620 2,8
S Muu palvelutoiminta 612 3,2
J Informaatio ja viestintä 516 4,3
H Kuljetus ja varastointi 495 2,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 467 3,9
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 303 3,1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 297 3,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 290 4,6
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 163 5,0
P Koulutus 122 3,6
B Kaivostoiminta ja louhinta 33 2,8
E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito 21 1,3
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 17 2,3

Kuvio 2. Lopettaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 4. neljännes 2005–2008

Kuvio 2. Lopettaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 4. neljännes 2005–2008

Maakunnittaiset tiedot

Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä toiminnan lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla (4 213) ja seuraavaksi eniten Pirkanmaalla (849) ja Varsinais-Suomessa (832). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (4,5 %), Pohjois-Savossa (3,8 %) ja Itä-Uudellamaalla (3,7 %). Vuoden 2007 vastaavana ajankohtana yrityksiä lopetti eniten Ahvenanmaalla (3,7 %).

Taulukko 4. Lopettaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes 2008. (Koko maan luvut sisältävät myös alueluokat Tuntematon ja Ulkomaa)

Maakunta Lopettaneet
yritykset
4. neljännes
Osuus yritys-
kannasta, %
Lopettaneiden
määrän muutos
IV/08 - IV/07
KOKO MAA 11 085 3,6 1 660
MANNER-SUOMI 10 943 3,6 1 679
Uudenmaan maakunta 4 213 4,5 1 400
Pirkanmaan maakunta 849 3,0 27
Varsinais-Suomen maakunta 832 2,8 34
Pohjois-Pohjanmaan maakunta 564 3,2 23
Keski-Suomen maakunta 466 3,4 1
Pohjois-Savon maakunta 454 3,8 70
Pohjanmaan maakunta 381 3,6 111
Satakunnan maakunta 374 2,8 -7
Päijät-Hämeen maakunta 369 3,2 16
Etelä-Pohjanmaan maakunta 356 2,8 -44
Kanta-Hämeen maakunta 334 3,5 23
Lapin maakunta 325 3,2 27
Etelä-Savon maakunta 279 3,2 11
Kymenlaakson maakunta 264 3,0 -26
Itä-Uudenmaan maakunta 246 3,7 28
Pohjois-Karjalan maakunta 216 2,7 7
Etelä-Karjalan maakunta 189 2,9 -24
Keski-Pohjanmaan maakunta 119 3,0 1
Kainuun maakunta 113 3,0 1
AHVENANMAA 69 2,8 -20
Ahvenanmaa 69 2,8 -20

Seutukunnittaiset tiedot

Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (4 095). Yrityksiä lopetettiin melko runsaasti myös Tampereen seutukunnassa (605) ja Turun seutukunnassa (537). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Kyrönmaan seutukunnassa (4,7 %).

TE-keskusalueittaiset tiedot

Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Uudenmaan TE-keskusalueella (4 459) ja vähiten Kainuun TE-keskusalueella (113). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudenmaan TE-keskusalueella (4,5 %) ja vähiten Pohjois-Karjalan TE-keskusalueella (2,7 %).

Kuntakohtaiset tiedot

Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingissä (2 075), Espoossa (679) ja Vantaalla (421). Vuoden 2007 viimeiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (714), Espoossa (261) ja Vantaalla (109), ja väheni eniten Kouvolassa (-25).

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 6 181 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 3 350 osakeyhtiötä ja 738 kommandiittiyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 55,8 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 30,2 prosenttia osakeyhtiöitä.

Konkurssit

Tiedot konkursseista päätoimialoittain , alkaen vuodesta 1986 (StatFin).


Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2009, 1. neljännes; lopettaneet yritykset 2008, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Janne Peltola (09) 1734 2929, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 30.07.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 1. vuosineljännes 2009, Aloittaneiden yritysten määrä väheni ja lopettaneiden nousi yli 17 prosenttia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2009/01/aly_2009_01_2009-07-30_kat_001_fi.html