Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.7.2010

Uusien yritysten perustaminen kääntyi nousuun ja yritysten lopettaminen laskuun

Korjaus: Ensimmäisen kuvion otsikko korjattu 29.7.2010 klo 9:45. Oli Aloittaneet yritykset 1. neljännes 2005–2009.

Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi kaksi prosenttia vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Eniten yrityksiä aloitti toimialakohtaisesti kaupan toimialalla, ja maakuntakohtaisesti aloittaneita yrityksiä oli yrityskantaan suhteutettuna eniten Uudellamaalla. Lopettaneiden yritysten määrä väheni 11,5 prosenttia vuoden 2009 neljännellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankoh-taan verrattuna. Lopettaneita yrityksiä oli eniten toimialakohtaisesti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti yrityskantaan suhteutettuna eniten Uudellamaalla. Alustavissa vuoden 2009 kokovuositiedoissa aloittaneiden yritysten määrä on edelleen laskusuunnassa kaikissa maakunnissa. Koko maassa uusia yrityksiä aloitti 3 424 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lopettaneiden yritysten määrä sen sijaan on edelleen vähentynyt (-1 232).

Aloittaneet yritykset 1. neljännes 2005–2010

Aloittaneet yritykset 1. neljännes 2005–2010

Aloittaneet yritykset 1. neljännes 2010

Tilastokeskuksen mukaan 10 082 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä on lisääntynyt kaksi prosenttia verrattuna vuoden 2009 vastaavaan neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 9 885 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 3,2 prosenttia vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä.

Eniten uusia yrityksiä aloitti kaupan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 787 uutta yritystä eli 17,7 prosenttia kaikista ensimmäisellä neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla aloitti 1 726 (17,1 %) ja rakentamisen toimialalla 1 412 (14,0 %) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 3 296. Myös yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (3,5 %).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (3 200) ja seuraavaksi Tampereen seutukunnassa (725).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 653), Espoossa (513), Tampereella (454), Turussa (407) ja Vantaalla (370). Vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Tampereella (54) ja väheni eniten Helsingissä (-30).

Lopettaneet yritykset 4. neljännes 2009

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 10 010 yritystä. Edellisen vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä on vähentynyt 11,5 prosenttia, kun vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 11 314 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 3,2 prosenttia vuoden 2009 loka-joulukuussa.

Lopettaneita yrityksiä oli eniten kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 937 (19,4 %). Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 1 547 (15,5 %) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 1 465 (14,6 %) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä toimintansa lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla, jossa niitä oli 3 786. Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (4,0 %).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (3 666) ja seuraavaksi eniten Tampereen seutukunnassa (621).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä (1 870), Espoossa (556), Vantaalla (446), Tampereella (389) ja Turussa (296). Vuoden 2008 viimeiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Vantaalla (36) vastaavasti väheni eniten Helsingissä (-160) yritystä.

Lopettaneet yritykset, 4. neljännes 2005–2009

Lopettaneet yritykset, 4. neljännes 2005–2009

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2010, 1. neljännes; lopettaneet yritykset 2009, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Mark Rantala (09) 1734 2706, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (261,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.07.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 1. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2010/01/aly_2010_01_2010-07-29_tie_001_fi.html