Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.10.2013

Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan


Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni 3,1 prosenttia vuoden 2013 toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimialakohtaisesti yrityksiä aloitti eniten kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti Uudellamaalla. Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 7,6 prosenttia vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yrityksiä lopetti eniten toimialakohtaisesti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti Uudellamaalla.

Aloittaneet yritykset, 2. neljännes

Aloittaneet yritykset, 2. neljännes

Aloittaneet yritykset 2. neljännes 2013

Tilastokeskuksen mukaan 7 416 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten määrä väheni 3,1 prosenttia verrattuna vuoden 2012 vastaavaan neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 7 652 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,2 prosenttia vuoden 2013 toisella neljänneksellä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten uusia yrityksiä aloitti kaupan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 236 uutta yritystä eli 16,7 prosenttia kaikista toisella neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla aloitti 1 175 (15,8%) ja rakentamisen toimialalla 1 166 (15,7%) uutta yritystä. Suurimmista toimialoista aloittaneiden yritysten määrä väheni lukumääräisesti eniten rakentamisen toimialalla (-139) verrattuna vuoden 2012 toiseen neljännekseen.

Maakunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2013 toisella neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 655. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla (680) ja Varsinais-Suomessa (672). Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (2,4%). Verrattuna vuoden 2012 toiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Pohjois-Savossa (25) ja väheni eniten Lapissa (-53).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2013 toisella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (2 502) ja seuraavaksi eniten Tampereen (544) ja Turun (425) seutukunnissa. Verrattuna vuoden 2012 toiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Kuopion seutukunnassa (41) ja väheni eniten Turun seutukunnassa (-40).

ELY-keskuksittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2013 toisella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Uudenmaan ELY-keskuksen (2 655) ja seuraavaksi eniten Pirkanmaan (680) ja Varsinais-Suomen (672) ELY-keskusten alueilla. Verrattuna vuoden 2012 toiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella (25) ja väheni eniten Lapin ELY-keskuksen alueella (-53).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2013 toisella neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 334), seuraavaksi eniten Espoossa (372), Tampereella (338), Vantaalla (260) ja Turussa (258). Vuoden 2012 toiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Helsingissä (124) ja väheni eniten Vantaalla (-51) ja Turussa (-61).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2013 toisella neljänneksellä toimintansa aloitti 3 751 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 965 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 50,6 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 40,0 prosenttia osakeyhtiöitä. Vuoden 2012 toiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi oikeudellisen muodon mukaan eniten osakeyhtiöissä (8) ja väheni eniten liikkeen- tai ammatinharjoittajayrityksissä (-139).

Lopettaneet yritykset 1. neljännes 2013

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 4 959 yritystä. Edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä on lisääntynyt 7,6 prosenttia, kun vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 4 608 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,5 prosenttia vuoden 2013 tammi-maaliskuussa.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 931 eli 18,8 prosenttia kaikista ensimmäisellä neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 816 (16,5%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 676 (13,6%) yritystä. Suurimmista toimialoista ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten (61) verrattuna vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen.

Maakunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla (1 749). Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Pirkanmaalla (452) ja Varsinais-Suomessa (426). Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Kymenlaaksossa (1,7%). Verrattuna vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Uudellamaalla (95) ja väheni eniten Pohjois-Savossa (-20).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (1 652) ja seuraavaksi eniten Tampereen (271) ja Turun (352) seutukunnissa. Verrattuna vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Helsingin seutukunnassa (106) ja väheni eniten Kuopion seutukunnassa (-16).

ELY-keskuksittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Uudenmaan ELY-keskuksen (1 749) alueella ja seuraavaksi eniten Pirkanmaan (452) ELY-keskuksen alueella. Verrattuna vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi lukumääräisesti eniten Uudenmaan ELY-keskuksen alueella (95) ja väheni eniten Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella (-20).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä (809), Espoossa (269), Tampereella (213) ja Vantaalla (201). Vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (74) ja vastaavasti väheni eniten Kuopiossa (-18) yritystä.

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 2 513 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 1 760 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 50,7 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 35,5 prosenttia osakeyhtiöitä. Vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi oikeudellisen muodon mukaan eniten osakeyhtiöissä (159).

Lopettaneet yritykset, 1. neljännes

Lopettaneet yritykset, 1. neljännes

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2013, 2. neljännes; lopettaneet yritykset 2013, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 09 1734 3542, Jaakko Salmela 09 1734 3454, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (253,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 17.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2013/02/aly_2013_02_2013-10-17_tie_001_fi.html