Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.1.2015

Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi huomattavasti

Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni 9,1 prosenttia vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 28,5 prosenttia vuoden 2014 toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimialakohtaisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla ja lopetti kaupan toimialalla. Maakuntakohtaisesti yrityksiä aloitti ja lopetti eniten Uudellamaalla.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes

Aloittaneet yritykset 3. neljännes 2014

Tilastokeskuksen mukaan 6 166 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä väheni 9,1 prosenttia verrattuna vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 6 781 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,8 prosenttia vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten uusia yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 968 uutta yritystä eli 15,7 prosenttia kaikista kolmannella neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla aloitti 919 (14,9%) ja rakentamisen toimialalla 846 (13,7%) uutta yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 324. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla (586) ja Varsinais-Suomessa (557). Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä, molemmissa 2,1 prosenttia. Verrattuna vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Kanta-Hämeessä (45) ja väheni eniten Uudellamaalla (-225).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (2 153) ja seuraavaksi eniten Tampereen (478) ja Turun (391) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Hämeenlinnan seutukunnassa (2,4%). Verrattuna vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Hämeenlinnan seutukunnassa (27) ja väheni eniten Helsingin seutukunnassa (-246).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 195), seuraavaksi eniten Espoossa (338), Tampereella (292), Vantaalla (251) ja Turussa (241). Vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Kokkolassa (17) ja väheni eniten Helsingissä (-89).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä toimintansa aloitti 2 958 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 635 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 48,0 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 42,7 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 2. neljännes 2014

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2014 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 6 997 yritystä. Lopettaneiden yritysten lukumäärä lisääntyi 28,5 prosenttia verrattuna vuoden 2013 toiseen neljännekseen, jolloin toimintansa lopetti 5 447 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,1 prosenttia.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 321 eli 18,9 prosenttia kaikista toisella neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla toimintansa lopetti 1 097 (15,7%) ja rakentamisen toimialalla 1 075 (15,4%) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2014 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla (2 867). Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Varsinais-Suomessa (605) ja Pirkanmaalla (584). Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (2,6%). Verrattuna vuoden 2013 toiseen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Uudellamaalla (837) ja vähiten Kainuussa (2).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2014 toisella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (2 734) ja seuraavaksi eniten Tampereen (479) ja Turun (406) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Helsingin seutukunnassa (2,7%). Verrattuna vuoden 2013 toiseen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingin seutukunnassa (819) ja väheni eniten Raaseporin seutukunnassa (-15).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2014 toisella neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä (1 503), seuraavaksi eniten Espoossa (437), Tampereella (312), Vantaalla (287) ja Turussa (233). Vuoden 2013 toiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (502) ja väheni eniten Kajaanissa (-16).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2014 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 3 534 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 662 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 50,5 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 38,0 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2014, 3. neljännes; lopettaneet yritykset 2014, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jaakko Salmela 029 551 3454, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (259,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 23.01.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 3. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2014/03/aly_2014_03_2015-01-23_tie_001_fi.html