Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.7.2015

Aloittaneiden yritysten määrä väheni kaikissa maakunnissa

Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni 8,3 prosenttia vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 2,9 prosenttia vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimialakohtaisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla ja lopetti kaupan toimialalla. Maakuntakohtaisesti yrityksiä aloitti ja lopetti eniten Uudellamaalla.

Aloittaneet yritykset toimialoittain, 1. neljännes

Aloittaneet yritykset toimialoittain, 1. neljännes

Aloittaneet yritykset 1. neljännes 2015

Tilastokeskuksen mukaan 8 595 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä väheni 8,3 prosenttia verrattuna vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 9 370 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,5 prosenttia vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten uusia yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 435 uutta yritystä eli 16,7 prosenttia kaikista ensimmäisellä neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla aloitti 1 382 (16,1%) ja rakentamisen toimialalla 1 070 (12,4%) uutta yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 3 113. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Varsinais-Suomessa (788) ja Pirkanmaalla (786). Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (2,8%). Verrattuna vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä väheni vähiten Pohjanmaalla (-3) ja eniten Uudellamaalla (-241).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (2 905) ja seuraavaksi eniten Tampereen (640) ja Turun (537) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Sisä-Savon seutukunnassa (4,1%). Verrattuna vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Sisä-Savon seutukunnassa (16) ja väheni eniten Helsingin seutukunnassa (-252).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 531), seuraavaksi eniten Espoossa (453), Tampereella (389), Turussa (322) ja Vantaalla (306). Vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Vaasassa (25) ja väheni eniten Helsingissä (-112).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa aloitti 4 428 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 3 432 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 51,5 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 39,9 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 4. neljännes 2014

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä toimintansa lopetti 11 951 yritystä. Lopettaneiden yritysten lukumäärä lisääntyi 2,9 prosenttia verrattuna vuoden 2013 neljänteen neljännekseen, jolloin toimintansa lopetti 11 619 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 3,5 prosenttia.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 2 241 eli 18,8 prosenttia kaikista neljännellä neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla toimintansa lopetti 1 993 (16,7%) yritystä ja rakentamisen toimialalla 1 710 (14,3%) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla (4 259). Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Pirkanmaalla (1 107) ja Varsinais-Suomessa (1 028). Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Ahvenanmaalla (4,0%) ja Uudellamaalla (3,9%). Verrattuna vuoden 2013 neljänteen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Uudellamaalla (332) ja väheni eniten Varsinais-Suomessa (-166).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (3 945) ja seuraavaksi eniten Tampereen (875) ja Turun (679) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Joutsan seutukunnassa (4,6%). Verrattuna vuoden 2013 neljänteen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingin seutukunnassa (550) ja väheni eniten Turun seutukunnassa (-93).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä (2 126), seuraavaksi eniten Espoossa (599), Tampereella (503), Turussa (370) ja Vantaalla (369). Vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (294) ja väheni eniten Turussa (-74).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä toimintansa lopetti 6 142 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 4 521 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 51,4 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 37,8 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset toimialoittain, 4. neljännes

Lopettaneet yritykset toimialoittain, 4. neljännes

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2015, 1. neljännes; lopettaneet yritykset 2014, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jaakko Salmela 029 551 3454, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (250,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 24.07.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 1. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2015/01/aly_2015_01_2015-07-24_tie_001_fi.html