Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.1.2016

Lopettaneiden yritysten määrä laskusuuntainen

Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni prosentilla vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yrityksiä aloitti eniten toimialakohtaisesti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti Uudellamaalla. Lopettaneiden yritysten määrä väheni 13,1 prosenttia vuoden 2015 toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yrityksiä lopetti eniten toimialakohtaisesti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti Uudellamaalla.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes

Aloittaneet yritykset 3. neljännes 2015

Tilastokeskuksen mukaan 6 254 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten määrä väheni prosentin verrattuna vuoden 2014 vastaavaan neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 6 316 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,9 prosenttia vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten uusia yrityksiä aloitti kaupan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 024 uutta yritystä eli 16,4 prosenttia kaikista kolmannella neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla aloitti 977 (15,6%) yritystä ja rakentamisen toimialalla 847 (13,5%) yritystä. Verrattuna vuoden 2014 kolmanteen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten kaupan toimialalla (57) ja väheni eniten rakentamisen toimialalla (-62).

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 415. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Varsinais-Suomessa (558) ja Pirkanmaalla (533). Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (2,2%). Verrattuna vuoden 2014 kolmanteen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Uudellamaalla (51) ja väheni eniten Pirkanmaalla (-61).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (2 280) ja seuraavaksi eniten Tampereen (432) ja Turun (385) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Rovaniemen seutukunnassa (2,3%). Verrattuna vuoden 2014 kolmanteen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingin seutukunnassa (89) ja väheni eniten Tampereen seutukunnassa (-53).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 255), seuraavaksi eniten Espoossa (353), Tampereella (268), Vantaalla (235) ja Turussa (231). Vuoden 2014 neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (36) ja väheni eniten Tampereella (-25).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä toimintansa aloitti 2 911 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 788 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 46,5 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 44,6 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 2. neljännes 2015

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2015 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 5 897 yritystä. Lopettaneiden yritysten määrä väheni 13,1 prosenttia verrattuna vuoden 2014 toiseen neljännekseen, jolloin toimintansa lopetti 6 784 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,8 prosenttia.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 122 eli 19,0 prosenttia kaikista toisella neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla toimintansa lopetti 889 (15,1%) yritystä ja rakentamisen toimialalla 827 (14,0%) yritystä. Verrattuna vuoden 2014 kolmanteen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten terveys- ja sosiaalipalveluissa (38) ja väheni eniten rakentamisen toimialalla (-219).

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2015 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla (2 184). Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Pirkanmaalla (555) ja Varsinais-Suomessa (490). Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Kymenlaaksossa (2,1%). Verrattuna vuoden 2014 toiseen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Etelä-Savossa (27) ja väheni eniten Uudellamaalla (-562).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2015 toisella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (2 052) ja seuraavaksi eniten Tampereen (452) ja Turun (314) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Etelä-Pirkanmaan ja Kotka-Haminan seutukunnissa, molemmissa 2,2 prosenttia. Verrattuna vuoden 2014 vastaavaan neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Kouvolan seutukunnassa (24) ja väheni eniten Helsingin seutukunnassa (-565).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2015 toisella neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä (1 116), seuraavaksi eniten Espoossa (303), Tampereella (281) ja Vantaalla (197). Vuoden 2014 toiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Kouvolassa (21) ja vastaavasti väheni eniten Helsingissä (-338) yritystä.

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2015 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 3 058 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 102 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 51,9 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 35,6 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2015, 3. neljännes; lopettaneet yritykset 2015, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jaakko Salmela 029 551 3454, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (244,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 22.1.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 3. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2015/03/aly_2015_03_2016-01-22_tie_001_fi.html