Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.7.2016

Lopettaneita yrityksiä eniten kaupan toimialalla vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen mukaan uusia yrityksiä perustettiin 8 545 vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Toimialakohtaisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla ja maakuntakohtaisesti eniten Uudellamaalla. Yrityksiä lopetti 9 019 vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä. Eniten yrityksiä lopetti toimialakohtaisesti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti Uudellamaalla.

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta. Tästä johtuen muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjan vertailukelpoisuuteen.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes 2016

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 1. neljännes 2016

Aloittaneet yritykset 1. neljännes 2016

Tilastokeskuksen mukaan 8 545 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,3 prosenttia.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten uusia yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 430 uutta yritystä eli 16,7 prosenttia kaikista neljännellä neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla aloitti 1 312 (15,4%) ja rakentamisen toimialalla 1 064 (12,5%) uutta yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 3 282. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla (747), Varsinais-Suomessa (738) ja Pohjois-Pohjanmaalla (471). Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (2,7%).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (3 065) ja seuraavaksi eniten Tampereen (629), Turun (480), Oulun (299), Lahden (270) ja Jyväskylän (268) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Helsingin ja Jyväskylän seutukunnissa, molemmissa 2,7 prosenttia.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 670), seuraavaksi eniten Espoossa (482), Tampereella (365), Vantaalla (316) ja Turussa (293).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa aloitti 4 132 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 3 752 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 48,4 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 43,9 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 4. neljännes 2015

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä toimintansa lopetti 9 019 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,4 prosenttia.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 617 eli 17,9 prosenttia kaikista neljännellä neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla toimintansa lopetti 1 409 (15,6%) ja rakentamisen toimialalla 1 246 (13,8%) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla (3 108). Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Pirkanmaalla (893), Varsinais-Suomessa (736) ja Pohjois-Pohjanmaalla (561). Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Ahvenanmaalla (2,9%).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (2 880) ja seuraavaksi eniten Tampereen (690), Turun (494), Oulun (327), Lahden (297) ja Jyväskylän (227) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Sisä-Savon seutukunnassa (4,3%).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä (1 532), seuraavaksi eniten Espoossa (432), Tampereella (397), Vantaalla (315), Turussa (271) ja Oulussa (256).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä toimintansa lopetti 5 244 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 684 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 58,1 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 29,8 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes 2015

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes 2015

Lähde: Yritysrekisteri: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2016, 1. neljännes; lopettaneet yritykset 2015, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jaakko Salmela 029 551 3454, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (242,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 22.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 1. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2016/01/aly_2016_01_2016-07-22_tie_001_fi.html