Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.4.2018

Yritysten aloitukset kasvoivat 6,0 prosenttia vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen mukaan uusia yrityksiä perustettiin 6 429 vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä. Toimialakohtaisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla ja maakuntakohtaisesti eniten Uudellamaalla.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes

Aloittaneet yritykset 4. neljännes 2017

Tilastokeskuksen mukaan 6 429 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä lisääntyi 6,0 prosenttia verrattuna vuoden 2016 neljänteen neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 6 066 yritystä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten uusia yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 090 uutta yritystä eli 17,0 prosenttia kaikista neljännellä neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla aloitti 907 (14,1%) ja rakentamisen toimialalla 773 (12,0%) uutta yritystä. Verrattuna vuoden 2016 neljänteen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla (108) ja väheni eniten kiinteistöalan toiminnan toimialalla (-62).

Maakunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 458. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla (598), Varsinais-Suomessa (573) ja Pohjois-Pohjanmaalla (417). Verrattuna vuoden 2016 neljänteen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Pohjois-Pohjanmaalla (80) ja väheni eniten Pohjanmaalla (-12).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (2 336) ja seuraavaksi eniten Tampereen (511), Turun (403), Oulun (284) ja Jyväskylän (205) seutukunnissa. Verrattuna vuoden 2016 neljänteen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Tampereen seutukunnassa (90) ja väheni eniten Vaasan seutukunnassa (-22).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 251), seuraavaksi eniten Espoossa (396), Tampereella (300), Vantaalla (250), Oulussa (235) ja Turussa (234). Vuoden 2016 neljänteen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Espoossa (59) ja väheni eniten Helsingissä (-40).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä toimintansa aloitti 3 116 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 843 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 48,5 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 44,2 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 3. neljännes 2017

Muutos tilaston lähdetiedoissa vääristää lopettaneiden yritysten lukumääriä vuoden 2017 toiselta neljännekseltä alkaen. Tästä syystä emme julkista lopetusten tai yrityskannan uusia tietoja toistaiseksi.

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta. Tästä johtuen muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjan vertailukelpoisuuteen.


Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2017, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi

Julkaisu pdf-muodossa (235,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 26.04.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 4. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2017/04/aly_2017_04_2018-04-26_tie_001_fi.html