Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.4.2018

Antalet nya företag ökade 6,0 procent jämfört med fjärde kvartalet året innan

Enligt Statistikcentralen inledde 6 429 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2017. Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och sett till landskap inledde flest nya företag i Nyland.

Nya företag efter landskap, 4:e kvartalet

Nya företag efter landskap, 4:e kvartalet

Nya företag, 4:e kvartalet 2017

Enligt Statistikcentralen inledde 6 429 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2017. Antalet nya företag ökade med 6,0 procent jämfört med fjärde kvartalet 2016, då 6 066 företag inledde sin verksamhet.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 1 090 företag, dvs. 17,0 procent av alla nystartade företag under fjärde kvartalet. Näringsgrenen verksamhet inom handeln inledde 907 (14,1%) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 773 (12,0%) nya företag. Jämfört med fjärde kvartalet 2016 ökade antalet nya företag mest inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (108) och minskade mest inom fastighetsverksamhet (-62).

När man ser till landskap grundades flest nya företag i Nyland under fjärde kvartalet 2017, dvs. 2 458 företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Birkaland (598), i Egentliga Finland (573) och i Norra Österbotten (417). Jämfört med fjärde kvartalet 2016 ökade antalet nya företag mest i Norra Österbotten (80) och minskade mest i Österbotten (-12).

Sett till ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2017 i Helsingfors ekonomiska region (2 336) och näst flest i Tammerfors (511), i Åbo (403), Uleåborg (284) och Jyväskylä (205 ) ekonomiska regioner. Jämfört med fjärde kvartalet 2016 ökade antalet nya företag mest i Tammerfors ekonomiska region (90) och minskade mest i Vasa ekonomiska region (-22).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2017 i Helsingfors (1 251), näst flest i Esbo (396), Tammerfors (300), Vanda (250), Uleåborg (235) och Åbo (234). Jämfört med fjärde kvartalet 2016 ökade antalet nya företag mest i Esbo (59) och minskade mest i Helsingfors (-40).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 3 116 under fjärde kvartalet 2017 och antalet nya aktiebolag 2 843. Till juridisk form var 48,5 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 44,2 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 3:e kvartalet 2017

Förändringen av statistikens källdata förvränger antalet nedlagda företag sedan andra kvartalet 2017. Av denna anledning publicerar vi för närvarande inte nya uppgifter för nedlagda företag eller företagsbeståndet.

Inledningar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens kunddatabas. På grund av detta kan ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller underhåll av databaser påverka statistikuppgifterna och tidsseriens jämförbarhet.


Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2017, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (207,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.04.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 4:e kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2017/04/aly_2017_04_2018-04-26_tie_001_sv.html