Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.10.2018

Yrityksiä aloitti 5,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 yrityksiä aloitti eniten ammatillisen, tieteellisen sekä teknillisen toiminnan toimialalla. Maakunnittain tarkasteltuna yrityksiä aloitti eniten Uudellamaalla. Yrityksiä aloitettiin 5,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016.

Aloittaneet yritykset toimialoittain 2017

Aloittaneet yritykset toimialoittain 2017

Aloittaneet yritykset vuonna 2017

Tilastokeskuksen mukaan 30 169 uutta yritystä aloitti toimintansa vuonna 2017. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 7,9 prosenttia. Eniten uusia yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen sekä teknillisen toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 5 041 uutta yritystä eli 16,7 prosenttia kaikista vuonna 2017 aloittaneista yrityksistä.

Maakunnista eniten uusia yrityksiä aloitti (11 279) Uudellamaalla. Vuoteen 2016 verrattuna uusien yritysten määrä lisääntyi eniten Uudellamaalla (316) ja väheni eniten Kainuussa (-45).

Seutukunnista 2017 eniten yrityksiä aloitti (10 671) Helsingin seutukunnassa. Suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä aloitti Oulun seutukunnassa (9,8%).

Kunnista eniten yrityksiä aloitti (5 636) Helsingissä. Vuoteen 2016 verrattuna uusien yritysten määrä lisääntyi eniten Espoossa (184) ja väheni eniten Porvoossa (-47).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuonna 2017 toimintansa aloitti 15 026 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 12 782 osakeyhtiötä.

Luvuissa ovat mukana mm. yhtiöittämisten ja fuusioiden seurauksena tapahtuneet yritysten muutokset.

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta. Tästä johtuen muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjan vertailukelpoisuuteen.


Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Ritva Tikkanen 029 551 3300, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (218,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 31.10.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2017/aly_2017_2018-10-31_tie_001_fi.html