Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.10.2018

Antalet nya företag ökade med 5,5 procent jämfört med år 2016

Enligt Statistikcentralen inledde flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik år 2017. Sett till landskap inledde kvantitativt sett flest nya företag sin verksamhet störst i Nyland. Antalet nya företag ökade med 5,5 procent jämfört med år 2016.

Nya företag efter näringsgren år 2017

Nya företag efter näringsgren år 2017

Nya företag år 2017

Enligt Statistikcentralen inledde 30 169 nya företag sin verksamhet år 2017. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 7,9 procent. Flest nya företag inledde sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 5 041 företag, dvs. 16,7 procent av alla nystartade företag år 2017.

Sett till landskap inledde kvantitativt sett flest nya företag (11 279) sin verksamhet i Nyland år 2017. Jämfört med år 2016 ökade antalet nya företag mest i Nyland (316) och minskade mest i Kajanaland (-45).

Sett till ekonomisk region inledde kvantitativt sett flest företag (10 671) sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region år 2017. I förhållande till företagsbeståndet inledde flest företag sin verksamhet i Uleåborg ekonomiska region (9,8%)

Sett till kommun inledde kvantitativt sett flest företag (5 636) sin verksamhet i Helsingfors år 2017. Jämfört med år 2016 ökade antalet nya företag mest i Esbo (184) och minskade mest i Borgå (-47).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 15 026 år 2017 och antalet nya aktiebolag 12 782.

Siffrorna innehåller förändringar som skett på grund av bl.a. bolagisering och fusioner.

Inledningar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens kunddatabas. På grund av detta kan ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller underhåll av databaser påverka statistikuppgifterna och tidsseriens jämförbarhet.


Källa: Nya och nedlagda företag 2017. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Ritva Tikkanen 029 551 3300, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (161,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 31.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2017/aly_2017_2018-10-31_tie_001_sv.html